Menu

Blog

De onbelaste vergoeding voor de internetaansluiting in tijden van COVID-19

Via de werkkostenregeling (WKR) kan een werkgever onbelaste vergoedingen aan werknemers geven. De werkgever mag ook zaken vergoeden waar een werknemer privévoordeel van kan hebben. Gedacht kan worden aan gereedschap, tablets of bijvoorbeeld sportabonnementen. Ook mag een werkgever voor het thuiswerken onbelast de kosten voor een internetaansluiting vergoeden. Dat kan interessant zijn – zeker in […]

Lees meer

De Belastingdienst verduidelijkt: De startersvrijstelling en het 2%-tarief

In dit artikel informeerden wij u over de startersvrijstelling en het 2%-tarief in de overdrachtsbelasting. De Belastingdienst heeft een document samengesteld waarin meer duidelijkheid wordt gegeven over de startersvrijstelling en het 2%-tarief in de overdrachtsbelasting. In dit document geeft de Belastingdienst een toelichting op de nieuwe regels en wordt de uitwerking van deze regels aan […]

Lees meer

Publicatieplicht ANBI: uitgebreid met het standaardformulier

Een algemeen nut beogende instelling (ANBI) moet een aantal gegevens publiceren op haar website. De te publiceren informatie bestaat uit gegevens die een ANBI volgens de regelgeving moet openbaren. De wijze van publiceren was altijd vormvrij. Dit is veranderd: Vanaf 1 januari 2021 moeten grotere ANBI’s gegevens publiceren door een ingevuld standaardformulier als PDF-document op […]

Lees meer

Wat betekent het Wetsvoorstel ‘Wet differentiatie overdrachtsbelasting’ voor u?

Op 15 december 2020 is het wetsvoorstel ‘Wet differentiatie overdrachtsbelasting’ aangenomen . Kopers van een eigen woning in de leeftijdsklasse van 18 tot 35 jaar betalen vanaf 1 januari 2021 geen overdrachtsbelasting meer. Beleggers gaan juist meer overdrachtsbelasting betalen: 8%. In dit artikel informeren wij u over deze nieuwe wetgeving.  Let op! Voor deze wet […]

Lees meer

Voortvarendheid Belastingdienst ook voor buitenlands box 1 en box 2 inkomen!

In het geval dat de Belastingdienst met toepassing van de verlengde navorderingstermijn wil navorderen over in het buitenland opgekomen of gehouden inkomens- en vermogensbestanddelen dient rekening te worden gehouden met het voortvarendheidsvereiste. In dit artikel informeerden wij u over de toepassing van de verlengde navorderingstermijn (12 jaar). Als de Belastingdienst met toepassing van de verlengde […]

Lees meer

De verlengde navorderingstermijn: Volkomen afhankelijk van de feiten

In het geval dat te weinig belasting is geheven kan de Belastingdienst navorderen. Navordering is alleen mogelijk op grond van informatie waarover de Belastingdienst ten tijde van het opleggen van de belastingaanslag nog niet kon beschikken. De algemene termijn voor navordering is 5 jaar, maar in het geval van inkomens- en vermogensbestanddelen die in het […]

Lees meer

Wat kan een fiscaal advocaat voor u betekenen?

Een fiscaal advocaat beoefent het belasting(proces)recht in ruime zin en staat u bij in fiscale geschillen en procedures met de Belastingdienst. Wij leggen u in dit artikel uit hoe Vink Fiscale Advocatuur in Amsterdam u van dienst kan zijn. Wat doet een fiscaal advocaat? Een fiscaal advocaat is een advocaat gespecialiseerd in fiscale bezwaar- en […]

Lees meer

Welk percentage overdrachtsbelasting geldt voor u?

Bij de overdracht van een onroerende zaak is overdrachtsbelasting verschuldigd. De overdrachtsbelasting voor woningen is 2%. Voor andere onroerende zaken geldt dit jaar (2020) nog het tarief van 6%. Let op! Op 15 september 2020 is het wetsvoorstel Wet differentiatie overdrachtsbelasting gepubliceerd. Vanaf 1 januari 2021 gelden andere regels voor de overdrachtsbelasting dan de regels […]

Lees meer

De beperking van de inkeerregeling en de mogelijkheid tot strafrechtelijke vervolging 

Per 1 januari 2020 is de toepassing van de inkeerregeling verder ingeperkt. Een beroep op de inkeerregeling is niet (meer) mogelijk voor box 2-inkomen en box 3-inkomen. En dit geldt voor zowel binnen- als buitenlandsituaties. Deze wijziging brengt een risico op strafrechtelijke vervolging met zich mee. De Belastingdienst kan namelijk kiezen voor het opleggen van […]

Lees meer

De werkkostenregeling voor de directeur-grootaandeelhouder (DGA)

Als directeur-grootaandeelhouder (DGA) merkt de Belastingdienst u aan als werknemer voor de loonheffing. De werkkostenregeling is daarom ook van toepassing voor de DGA. Via de werkkostenregeling kan een werkgever onbelaste vergoedingen verstrekken aan de werknemer. Maakt u als DGA al optimaal gebruik van de werkkostenregeling? Holdingstructuur: Welke vennootschap past de werkkostenregeling toe? Indien sprake is […]

Lees meer