Menu

Blogs

Inkeerregeling: toch nog een kans voor zwartspaarders?

In dit artikel lieten wij u weten dat de inkeerregeling per 1 januari 2020 verder is ingeperkt. Wij vertelden u meer over het aangeven van inkomen en/of vermogen dat niet eerder (volledig) is aangegeven in uw aangiften Inkomstenbelasting. Hieronder leest u meer over de ontwikkelingen rondom de inkeerregeling en uw ...
Lees meer

Juiste maatstaf voor opleggen vergrijpboete

De Belastingdienst kan aan een belastingplichtige een boete opleggen. In dit artikel vertelden wij u meer over fiscale boetes en het fiscale boeterecht. In de boeteprocedure gaat het om een juiste bewijsvoering, om het vaststellen van de mate van verwijtbaarheid en om straftoemeting. In dit artikel vertellen wij u meer ...
Lees meer

Vanaf 1 januari 2025 weer handhaving op schijnconstructies (wet DBA)

Vrijdag 24 juni 2022 heeft het kabinet bekend gemaakt weer te gaan handhaven op de wet DBA. De wet DBA is in 2016 ingevoerd en moest tegengaan dat er onterecht werd geprofiteerd van voordelen die gepaard gaan met zelfstandigheid ten opzichte van een dienstverband. Sinds de invoering is handhaving van ...
Lees meer

Kanttekeningen bij vermogensaanwasbelasting (box 3)

In dit artikel informeerden wij u over de plannen van het kabinet om het nieuwe box3-stelsel per 2025 vorm te geven als een vermogensaanwasbelasting. Het idee is dat met de invoer van een vermogensaanwasbelasting beter wordt aangesloten bij de draagkracht van de burger. In dit artikel gaan wij nader in ...
Lees meer

Vermogensaanwasbelasting (box 3) vanaf belastingjaar 2025

In dit artikel informeerden wij u over de gevolgen van het Kerstarrest van 24 december 2021 van de Hoge Raad. Het arrest heeft veel teweeg gebracht. Inmiddels is duidelijk dat het kabinet van plan is om het nieuwe box 3-stelsel per 2025 vorm te geven als een vermogensaanwasbelasting. Belastingplichtigen die ...
Lees meer

Startersvrijstelling Overdrachtsbelasting discriminerend?

In dit artikel informeerden wij u over de startersvrijstelling Overdrachtsbelasting. Kopers van een eigen woning in de leeftijdsklasse van 18 tot 35 jaar kunnen in aanmerking komen voor een vrijstelling voor de Overdrachtsbelasting. Om een beroep te kunnen doen op de startersvrijstelling geldt de vrijstelling voor kopers tot en met ...
Lees meer

Deadline: Publicatie financiële verantwoording ANBI

Een ANBI moet op haar website binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar de financiële verantwoording publiceren. Vaak lopen boekjaren van 1 januari tot en met 31 december. Dat betekent dat de financiële verantwoording van het boekjaar vóór 1 juli 2022 gepubliceerd moet worden. In dit artikel vertellen wij ...
Lees meer

Intensiever en beter toezicht op Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s)

Afgelopen maand heeft staatssecretaris Van Rij het adviesrapport ‘Toezicht op Algemeen Nut’ aangeboden aan de Tweede Kamer. In het adviesrapport staat dat het toezicht op ANBI’s moet worden verbeterd. In dit artikel informeren wij u verder. Toezicht door de Belastingdienst Begin dit jaar (2022) waren er ruim 45.000 organisaties als ...
Lees meer

Fiscaal partnerschap Successiewet

In de belastingwetgeving kennen we het begrip fiscaal partner. Het partnerbegrip is echter niet in alle belastingwetgeving uniform. In dit artikel informeerden wij u over het partnerbegrip in de Inkomstenbelasting. Wij bespreken hier het algemene partnerbegrip en het partnerbegrip in de Successiewet 1956. Algemeen partnerbegrip In de Algemene ...
Lees meer

Fiscaal partnerschap Inkomstenbelasting

In de belastingwetgeving kennen we het begrip fiscaal partner. Het partnerbegrip is echter niet in alle belastingwetgeving uniform. Wij bespreken hier het algemene partnerbegrip en het partnerbegrip in de Wet Inkomstenbelasting 2001.   Algemeen partnerbegrip In de Algemene wet rijksbelastingen (AWR) is een algemeen partnerbegrip opgenomen. Belastingplichtigen zijn elkaars ...
Lees meer