Menu

Blogs

Schenkingsvrijstelling eigen woning: Wat kunt u nog doen?

In dit artikel lieten wij u weten dat de verruimde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning per 1 januari 2024 wordt afgeschaft. U heeft vast al ideeën over of u nog een schenking uit uw vermogen wilt doen. In dit artikelen vertellen wij u wat uw mogelijkheden nog zijn. Omvang ...
Lees meer

De gevolgen van het Kerstarrest (box 3) voor zogenoemde zwartspaarders

In dit artikel informeerden wij u over het rechtsherstel. In de Kamerstukken is aan de orde gekomen of zogenoemde zwartspaarders ook in aanmerking komen voor rechtsherstel. In dit artikel informeren wij u verder. Kwalificatie zwartspaarder Volgens de Rijksoverheid zijn zwartspaarders mensen die hun spaargeld niet of onvolledig hebben opgeven bij de jaarlijkse belastingaangifte. In de discussie of ...
Lees meer

De herleving van de inkeerregeling

In dit artikel lieten wij u weten dat de inkeerregeling per 1 januari 2020 verder is ingeperkt. Wij vertelden u meer over het aangeven van inkomen en/of vermogen dat niet eerder (volledig) is aangegeven in uw aangiften Inkomstenbelasting. Hieronder leest u meer over de ontwikkelingen rondom de inkeerregeling en uw (fiscale) kansen en mogelijkheden op dit ...
Lees meer

Het forfaitaire rendement van box 3 voor 2023

Het huidige box 3-stelsel is gebaseerd op een veronderstelde mix van spaartegoed en beleggingsvermogen (vermogensmix) en een forfaitair rendement (forfaitaire vermogensrendementsheffing). Met ingang van 1 januari 2023 wijzigt de box 3 heffing. In dit artikel informeerden wij u over de (overbruggende) wetgeving voor box 3 voor belastingjaren 2023, 2024  en ...
Lees meer

Loont extra werken niet? Denk aan het voordeel van de werkkostenregeling (WKR)!

Met Prinsjesdag zijn de belastingplannen voor 2023 bekend geworden. Het kabinet wil mensen stimuleren om meer te werken. Uit verschillende berekeningen komt echter naar voren dat een hoger bruto salaris juist kan leiden tot een hogere belastingdruk. Doordat mensen met een middeninkomen recht op kortingen en toeslagen verliezen als zij ...
Lees meer

Belastingplan 2023: Wat kunt u verwachten?

Op Prinsjesdag (20 september 2022) is het Belastingplan 2023 gepresenteerd. In onze artikelen over de Voorjaarsnota 2022 en Prinsjesdag 2022 informeerden wij u al over een aantal geplande fiscale wijzigingen voor 2023 en volgende jaren. Nu het Belastingplan 2023 is gepresenteerd zijn een groot aantal wijzigingen definitief. In dit artikel ...
Lees meer

Een update over de stand van zaken omtrent box 3

In dit artikel informeerde wij u over de stand van zaken omtrent box 3 naar aanleiding van het Kerstarrest van 24 december 2021. Vrijdag 20 mei 2022 heeft de Hoge Raad beslist dat de Belastingdienst niet kan worden verplicht (ook) rechtsherstel te bieden aan belastingplichtigen die niet op tijd bezwaar hebben gemaakt. Afgelopen zondag 4 september 2022 is door ...
Lees meer

Wat betekenen de geplande wetswijzigingen rondom box 3 concreet?

In dit artikel informeerden wij u over het plan van het kabinet om het nieuwe box 3-stelsel per 2025 vorm te geven als een vermogensaanwasbelasting. Daarnaast staan er een wetswijziging gepland rondom de toepassing van de leegwaarderatio. Belastingplichtigen die onder het huidige stelsel weinig belasting betalen over hun beleggingen in ...
Lees meer

Onderzoekscommissie: ‘Opmerkelijke belastingconstructies’

De Minister en Staatssecretaris van Financiën hebben onlangs aan de Tweede Kamer een rapport aangeboden waarin ‘opmerkelijke belastingconstructies’ uiteen worden gezet. Naar verwachting wordt hier door het kabinet op Prinsjesdag (22 september 2022) op gereageerd. In dit artikel vertellen wij u meer over het rapport en de daarin genoemde constructies. ...
Lees meer

Mogelijk recht op toepassing forfaitaire spaarvariant (box 3)? Kom tijdig in bezwaar tegen de definitieve aanslag IB!

De Belastingdienst is aangevangen met het opleggen van de definitieve aanslagen Inkomstenbelasting over het belastingjaar 2021. Vanaf medio september wordt vervolgens gestart met het opleggen van aanslagen over de belastingjaren 2017 tot en met 2020 voor zover die nog niet waren vastgesteld. Vanwege de uitwerking van het rechtsherstel is het ...
Lees meer