Menu

Blogs

Intrekking ANBI-status heeft gevolgen voor de Schenkbelasting

Goede doelen instellingen die het algemene nut beogen kunnen de status van ‘algemeen nut beogende instelling’ (hierna: ‘ANBI’) aanvragen. In dit artikel vertelden wij u meer over de ANBI en de fiscale voordelen die zijn verbonden aan de ANBI-status. Als een ANBI in het kader van de uitvoering van haar ...

Voorjaarsnota 2023: Welke fiscale wijzigingen komen eraan?

Op 28 april 2023 is de Voorjaarsnota 2023 aan de Tweede Kamer aangeboden. De Voorjaarsnota geeft, net als vorig jaar, een vooruitblik op de fiscale maatregelen voor komende jaren. In dit artikel informeren wij u over een belangrijk deel van deze (voorgenomen) fiscale maatregelen.  Aanpak vastgoedaandelen transacties met overgangsrecht ...

De kabinetsplannen rondom (box 3-)belasting van onroerend goed

In dit artikel informeerden wij u over de recente ontwikkelingen rondom de vermogensaanwasbelasting (box 3). In een recente kamerbrief heeft de Staatssecretaris van Financiën kenbaar gemaakt welke plannen er zijn om de huidige box 3-heffing te verfijnen en de toekomstige box 3-heffing vorm te geven. In de Kamerbrief gaat de ...

Recente ontwikkelingen rondom de vermogensaanwasbelasting

Aanvankelijk was het de bedoeling dat vanaf belastingjaar 2025 in box 3 belasting zou worden geheven over de werkelijk genoten reguliere inkomsten uit vermogen, zoals rente, huur, dividend en pacht, en over de (on)gerealiseerde waardeontwikkeling van vermogensbestanddelen. Inmiddels is duidelijk geworden dat de ingangsdatum van een nieuw box 3-stelsel is ...

De recente ontwikkelingen rondom box 3

De afgelopen maanden zijn er ontzettend veel ontwikkelingen geweest rondom het huidige en nieuwe box 3-stelsel. In dit artikel informeren wij u over deze ontwikkelingen. Oude (wettelijke) regeling Op 24 december 2021 oordeelde de Hoge Raad dat de manier waarop vermogen in box 3 wordt belast in strijd is ...

Schenkingsvrijstelling eigen woning: Wat kunt u nog doen?

In dit artikel lieten wij u weten dat de verruimde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning per 1 januari 2024 wordt afgeschaft. U heeft vast al ideeën over of u nog een schenking uit uw vermogen wilt doen. In dit artikelen vertellen wij u wat uw mogelijkheden nog zijn. Omvang ...

De gevolgen van het Kerstarrest (box 3) voor zogenoemde zwartspaarders

In dit artikel informeerden wij u over het rechtsherstel. In de Kamerstukken is aan de orde gekomen of zogenoemde zwartspaarders ook in aanmerking komen voor rechtsherstel. In dit artikel informeren wij u verder. Kwalificatie zwartspaarder Volgens de Rijksoverheid zijn zwartspaarders mensen die hun spaargeld niet of onvolledig hebben opgeven bij de jaarlijkse belastingaangifte. In de discussie of ...

De herleving van de inkeerregeling

In dit artikel lieten wij u weten dat de inkeerregeling per 1 januari 2020 verder is ingeperkt. Wij vertelden u meer over het aangeven van inkomen en/of vermogen dat niet eerder (volledig) is aangegeven in uw aangiften Inkomstenbelasting. Hieronder leest u meer over de ontwikkelingen rondom de inkeerregeling en uw (fiscale) kansen en mogelijkheden op dit ...

Het forfaitaire rendement van box 3 voor 2023

Het huidige box 3-stelsel is gebaseerd op een veronderstelde mix van spaartegoed en beleggingsvermogen (vermogensmix) en een forfaitair rendement (forfaitaire vermogensrendementsheffing). Met ingang van 1 januari 2023 wijzigt de box 3 heffing. In dit artikel informeerden wij u over de (overbruggende) wetgeving voor box 3 voor belastingjaren 2023, 2024  en ...

Loont extra werken niet? Denk aan het voordeel van de werkkostenregeling (WKR)!

Met Prinsjesdag zijn de belastingplannen voor 2023 bekend geworden. Het kabinet wil mensen stimuleren om meer te werken. Uit verschillende berekeningen komt echter naar voren dat een hoger bruto salaris juist kan leiden tot een hogere belastingdruk. Doordat mensen met een middeninkomen recht op kortingen en toeslagen verliezen als zij ...