Menu

Blogs

Afschaffing jubelton: vanaf 1 januari 2014 geen schenkingsvrijstelling eigen woning meer

In het coalitieakkoord is bekend gemaakt dat de verruimde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning wordt geschrapt. Op dit moment geldt voor een schenking die wordt besteed aan de eigen woning nog een verruimde schenkingsvrijstelling van maximaal € 105.302 (2021). In dit artikel informeren wij u verder. De verruimde schenkingsvrijstelling ...
Lees meer

Aanpassing grensbedrag wetsvoorstel Wet excessief lenen bij eigen vennootschap

In dit artikel informeerden wij u over de gevolgen van bovenmatige leningen aan de directeur-grootaandeelhouder (DGA) in het kader van het wetsvoorstel Wet excessief lenen bij de eigen vennootschap. In het coalitieakkoord is opgenomen dat het grensbedrag voor dit wetsvoorstel wordt verhoogd. In dit artikel informeren wij u verder. ...
Lees meer

Verhoging 8%-tarief overdrachtsbelasting

In dit artikel informeerden wij u over de verschillende tarieven die gelden voor de Overdrachtsbelasting. Voor de verkrijging van niet-woningen en woningen die de verkrijger niet zelf gaat bewonen geldt op dit moment een tarief van 8%. In dit artikel informeren wij u over de geplande tariefverhoging. Tariefsverhoging Om meer ...
Lees meer

Nieuw box 3-stelsel

In dit artikel informeerden wij u over het huidige box 3 stelsel. Belastingheffing in box 3 vindt nu plaats op basis van een verondersteld rendement. Het coalitieakkoord bevat plannen voor een stapsgewijze aanpassing van box 3 waarbij een belastingheffing op basis van een werkelijk rendement zal worden ingevoerd. In dit ...
Lees meer

DGA’s opgelet: vergoedingen uit de werkkostenregeling (WKR) en coronasteun

In dit artikel informeerden wij u over de toepasbaarheid van de werkkostenregeling voor de DGA. De werkkostenregeling kan (ook) voor de DGA fiscale voordelen met zich meebrengen. DGA’s met een bv-structuur die coronasteun via de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) hebben ontvangen moeten er echter op bedacht zijn dat een ...
Lees meer

De reikwijdte van de inkeerregeling bij deelnemingsvormen

In dit artikel informeerden wij u over de vervolging van de adviseur of accountant – naast de pleger - binnen het fiscale straf- en boeterecht. Deelnemingsvormen maken het mogelijk dat de adviseur of accountant als verdachte wordt aangemerkt. In dit artikel vertellen wij u meer over de derdenwerking van de ...
Lees meer

Deelnemingsvormen: De accountant of adviseur als verdachte

Tot 1 januari 2014 kende het fiscale boeterecht drie deelnemingsvormen: de pleger, de medepleger en de feitelijk leidinggever. Sinds 1 januari 2014 zijn de deelnemingsvormen binnen het fiscale boeterecht flink uitgebreid. Door de invoering van artikel 67o AWR zijn ook de medeplichtige, de uitlokker en de doen pleger in het ...
Lees meer

Jaarlijkse schenkvrijstelling vanwege Covid-19 verhoogd voor 2021

Het bedrag voor de jaarlijkse schenkvrijstelling in de schenkbelasting wordt elk jaar opnieuw vastgesteld. Vanwege Covid-19 is het bedrag voor de jaarlijkse schenkvrijstelling voor 2021 door de Tweede Kamer met € 1.000 verhoogd. De verhoging van de jaarlijkse schenkvrijstelling is ingegeven door de wens van de Tweede Kamer om ondernemers ...
Lees meer

Let op: De percentages invorderings- en belastingrente stijgen weer

Om de gevolgen van de coronacrisis te verlichten heeft de Belastingdienst de percentages voor de invorderings- en belastingrente tijdelijk verlaagd. Inmiddels is het einde van de verlaagde percentages voor de invorderings- en belastingrente in zicht. In dit artikel informeren wij u over de verschuldigdheid van deze rentes en de terugkeer ...
Lees meer

De algemeen nut beogende instellingen

Goede doelen instellingen die met hun doelstelling het algemene nut beogen kunnen de status van ‘algemeen nut beogende instelling’ (hierna: ‘ANBI’) aanvragen. Een instelling, meestal een stichting, die de ANBI-status krijgt toegewezen, geniet door de ANBI-status fiscaal voordeel. Wij informeren u graag over de ANBI-status. Fiscale voordelen ANBI-status Aan ...
Lees meer