Menu

Fiscale boetes

De Belastingdienst kan u een boete opleggen. Als u het niet eens bent met de boete kunt u daartegen bezwaar maken. Een eventuele procedure tegen de boete zal vaak gelijktijdig met de procedure over de aanslag worden gevoerd.

Het fiscale boeterecht kent zijn eigen regelgeving. De Belastingdienst is gebonden aan regels bij het opleggen van een boete. Niet het materiële belastingrecht maar juist het formele recht biedt regels en beginselen om fiscale boetes succesvol te kunnen aanvechten. In de boeteprocedure gaat het om een juiste bewijsvoering, om het vaststellen van de mate van verwijtbaarheid en om straftoemeting.

Heeft u te maken met een boete van de Belastingdienst? Vink Fiscale Advocatuur informeert u over uw rechtspositie en onze advocaten staan u bij in de boeteprocedure. Ook kunt u bij ons terecht voor fiscaal advies in Amsterdam.

Verzuim- en vergrijpboetes

De Belastingdienst kan verzuim- en vergrijpboetes opleggen. De boete kan tegelijkertijd met de belastingaanslag worden opgelegd, maar dat hoeft niet per sé. Een vergrijpboete kan oplopen tot 100% van de nagevorderde of de nageheven belasting, zelfs tot 300% als het gaat om niet aangegeven vermogen in het buitenland.

In de volgende situaties kan de Belastingdienst u een verzuimboete opleggen:

  • U vraagt niet (of niet op tijd) om toezending van een aangiftebiljet;
  • U stuurt uw aangifte niet (of niet op tijd) in;
  • U houdt belasting in, maar draagt deze niet of niet tijdig af;
  • U betaalt de af te dragen belasting niet of niet op tijd;
  • U voldoet niet aan een informatieverplichting.

De Belastingdienst kan u een vergrijpboete opleggen in de volgende situaties:

  • U doet opzettelijk geen aangifte;
  • U dient opzettelijk een onjuiste of onvolledige aangifte in.