Menu

Voorjaarsnota 2022: Welke fiscale wijzigingen komen eraan?

Vrijdag 20 mei 2022 is de Voorjaarsnota 2022 aan de Tweede Kamer aangeboden. In de Voorjaarsnota informeert de minister van Financiën de Kamer over de stand van zaken van de uitgaven en inkomsten van het Rijk. Dit jaar bevat de Voorjaarsnota voor het eerst ook een vooruitblik op de begroting voor de komende jaren en de fiscale wijzigingen die daarbij komen kijken. In dit artikel informeren wij u over een belangrijk deel van deze (voorgenomen) fiscale wijzigingen.

Verhoging Overdrachtsbelasting

In het Coalitieakkoord is eerder gesproken over een voorgenomen verhoging van het tarief van de Overdrachtsbelasting voor niet-woningen én voor woningen die de verkrijger niet zelf gaat bewonen van 8% naar 9%. In dit artikel vertelden wij u daar meer over.

Naar nu blijkt wordt het tarief verhoogd naar 10,1% per 1 januari 2023. Kopers die voornemens zijn om één of meer onroerende zaken te kopen kunnen op deze tariefsverhoging anticiperen door tijdig, dat wil zeggen voor 1 januari 2023, hun zaken te regelen.

Schijfgrens Vennootschapsbelasting

In het Belastingplan 2021 is de schijfgrens tussen het lage tarief (2022: 15%) en het hoge tarief (2022: 25,8%) in de Vennootschapsbelasting verhoogd naar € 395.000 per 2022. Deze verhoging wordt in de Voorjaarsnota 2022 weer teruggedraaid. Vanaf 1 januari 2023 wordt de schijfgrens (terug)verlaagd van € 395.000 naar € 200.000. Bedrijven betalen hierdoor eerder het hoge Vpb-tarief van 25,8%.

Introductie schijftarief box 2

Inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2) is op dit moment belast tegen 26,9% (2022). Per 1 januari 2024 worden in box 2 twee schijven geïntroduceerd. Inkomsten in box 2 zijn tot € 67.000 belast tegen een (verlaagd) basistarief van 26%. Inkomsten daarboven zijn belast tegen een tarief van 29,5%. Dit kan aanleiding zijn om nog vóór 2024 een (groter) dividend uit te keren.

In dit artikel informeerden wij u over het wetsvoorstel excessief lenen bij de eigen vennootschap. Door nog vóór 2024 een (groter) dividend uit te keren kan tijdig worden geanticipeerd op dit wetsvoorstel en is nog sprake van het gunstige tarief (2022: 26,9%).

Let op! Mogelijk is het uitkeren van dividend voor u niet de oplossing omdat u tegen een dividendklem (door een beroep op de NOW) aanloopt.

Gebruikelijk loon Directeur-grootaandeelhouder (dga)

Indien duidelijk is dat het zakelijk loon van een dga hoger moet worden vastgesteld dan € 48.000 (2022) mag op grond van de gebruikelijk-loonregeling de doelmatigheidsmarge worden toegepast. De doelmatigheidsmarge heeft tot gevolg dat het loon voor de dga 25% lager mag worden gesteld dan het loon dat normaal is voor het niveau en de duur van de arbeid van de dga. Het percentage van 25% wordt per 1 januari 2023 verlaagd naar 15%. Dga’s die de doelmatigheidsmarge toepassen zullen voor een hoger gebruikelijk loon worden belast en daardoor meer Inkomstenbelasting in box 1 betalen.

Versobering 30%-regeling (expatregeling)

In dit artikel informeerden wij u over de 30%-regeling. De regeling is interessant voor personen die vanuit een ander land naar Nederland komen om hier te werken. Straks geldt voor de regeling een inkomensgrens van maximaal € 261.000 (de Balkenendenorm). Er wordt een overgangsregeling ontworpen waarbij in drie jaar naar de inkomensgrens zal worden toegewerkt.

Verhoging onbelaste reiskostenvergoeding

Belastingplichtigen kunnen ook voordeel ondervinden van de aangekondigde fiscale wijzigingen. De verhoging van de onbelaste reiskostenvergoeding wordt met een jaar versneld. Het lijkt erop dat het bedrag van de onbelaste reiskostenvergoeding in 2023 zal stijgen van € 0,19 naar € 0,21 per kilometer en in 2024 verder zal stijgen naar € 0,23 per kilometer.

De fiscaliteit is altijd in beweging. Wilt u weten welke kansen de Voorjaarsnota 2022 voor u meebrengt? Of wenst u in het algemeen eens uw fiscale positie te bespreken? U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen via het contactformulier.