Menu

Fiscale bezwaar- en beroepsprocedures

Indien u het niet eens bent met een belastingaanslag of beschikking van de Belastingdienst kunt u daartegen bezwaar maken. Het kan voorkomen dat de Belastingdienst in bezwaar niet uw standpunt volgt en het bezwaar afwijst. In dat geval bestaat de mogelijkheid beroep in te stellen bij de rechtbank. Als dat beroep niet slaagt is nog hoger beroep mogelijk bij het gerechtshof.

In beginsel kunt u een bezwaar– of beroepsprocedure zelf voeren. Fiscale procedures zijn namelijk niet gebonden aan verplichte procesvertegenwoordiging. Kennis van een advocaat van zowel het materiële als het formele belastingrecht zijn echter onmisbaar bij het voeren van fiscale procedures. Denk aan de volledigheid van het procesdossier, de omvang van het geschil, een bewijsaanbod of de omkering en verzwaring van de bewijslast. De advocaten van Vink Fiscale Advocatuur beschikken over de fiscale kennis én de ervaring om hoogwaardige bijstand te verlenen voorafgaand aan en tijdens een fiscale procedure.

U heeft mogelijkheden op te komen tegen een belastingaanslag of beschikking en wij weten hoe die mogelijkheden voor u te benutten. Desgewenst treden wij in een procedure voor u op als advocaat al dan niet tezamen met uw belastingadviseur of accountant.

Loopt u vast in een procedure tegen de Belastingdienst en wenst u dat er met een frisse blik naar uw zaak wordt gekeken? Ook daarvoor kunt u Vink Fiscale Advocatuur inschakelen.