Menu

Blogs

Wat betekent het Wetsvoorstel ‘Wet differentiatie overdrachtsbelasting’ voor u?

Op 15 december 2020 is het wetsvoorstel ‘Wet differentiatie overdrachtsbelasting’ aangenomen . Kopers van een eigen woning in de leeftijdsklasse van 18 tot 35 jaar betalen vanaf 1 januari 2021 geen overdrachtsbelasting meer. Beleggers gaan juist meer overdrachtsbelasting betalen: 8%. In dit artikel informeren wij u over deze nieuwe wetgeving.  ...

Voortvarendheid Belastingdienst ook voor buitenlands box 1 en box 2 inkomen!

In het geval dat de Belastingdienst met toepassing van de verlengde navorderingstermijn wil navorderen over in het buitenland opgekomen of gehouden inkomens- en vermogensbestanddelen dient rekening te worden gehouden met het voortvarendheidsvereiste. In dit artikel informeerden wij u over de toepassing van de verlengde navorderingstermijn (12 jaar). Als de Belastingdienst ...

De verlengde navorderingstermijn: Volkomen afhankelijk van de feiten

In het geval dat te weinig belasting is geheven kan de Belastingdienst navorderen. Navordering is alleen mogelijk op grond van informatie waarover de Belastingdienst ten tijde van het opleggen van de belastingaanslag nog niet kon beschikken. De algemene termijn voor navordering is 5 jaar, maar in het geval van inkomens- ...

Wat kan een fiscaal advocaat voor u betekenen?

Een fiscaal advocaat beoefent het belasting(proces)recht in ruime zin en staat u bij in fiscale geschillen en procedures met de Belastingdienst. Wij leggen u in dit artikel uit hoe Vink Fiscale Advocatuur in Amsterdam u van dienst kan zijn. Wat doet een fiscaal advocaat? Een fiscaal advocaat is een advocaat ...

Welk percentage overdrachtsbelasting geldt voor u?

Bij de overdracht van een onroerende zaak is overdrachtsbelasting verschuldigd. De overdrachtsbelasting voor woningen is 2%. Voor andere onroerende zaken geldt dit jaar (2020) nog het tarief van 6%. Let op! Op 15 september 2020 is het wetsvoorstel Wet differentiatie overdrachtsbelasting gepubliceerd. Vanaf 1 januari 2021 gelden andere regels ...

De beperking van de inkeerregeling en de mogelijkheid tot strafrechtelijke vervolging 

Per 1 januari 2020 is de toepassing van de inkeerregeling verder ingeperkt. Een beroep op de inkeerregeling is niet (meer) mogelijk voor box 2-inkomen en box 3-inkomen. En dit geldt voor zowel binnen- als buitenlandsituaties. Deze wijziging brengt een risico op strafrechtelijke vervolging met zich mee. De Belastingdienst kan namelijk ...

De werkkostenregeling voor de directeur-grootaandeelhouder (DGA)

Als directeur-grootaandeelhouder (DGA) merkt de Belastingdienst u aan als werknemer voor de loonheffing. De werkkostenregeling is daarom ook van toepassing voor de DGA. Via de werkkostenregeling kan een werkgever onbelaste vergoedingen verstrekken aan de werknemer. Maakt u als DGA al optimaal gebruik van de werkkostenregeling?  Vink Fiscale Advocatuur is op ...

Economisch eigendom: Wat betekent dit voor de belastingheffing?

In dit artikel vertelden wij u meer over de mogelijkheid tot certificering van uw vermogen. Door certificering komt het economisch belang toe aan de certificaathouders. De certificaathouder is dan de economisch eigenaar. Certificering kan leiden tot verschuldigdheid van belasting: Economisch eigendom speelt namelijk bij meerdere belastingwetten een rol. Wij informeren ...

Schenken vanuit uw vennootschap

Wilt u een gift doen aan een goed doel, maar zit uw vermogen voornamelijk in uw vennootschap? Een gift kan (ook) aftrekbaar zijn in de vennootschapsbelasting. Aftrekbaarheid van de winst (VpB) In de vennootschapsbelasting wordt onderscheid gemaakt tussen giften met een zakelijk karakter en giften waarbij het zakelijke karakter ontbreekt ...

Certificeringsstichtingen

Vink Fiscale Advocatuur is gespecialiseerd in estate planning middels certificeringsstichtingen. Een meer bekende vorm van de certificeringsstichting is de STAK. De certificeringsstichting houdt voor een ander – de certificaathouder – vermogensbestandsdelen. Wij informeren u graag verder. STAK en een certificeringstichting Bij een STAK gaat het om het ...