Menu

Blogs

De beperking van de inkeerregeling en de mogelijkheid tot strafrechtelijke vervolging 

Per 1 januari 2020 is de toepassing van de inkeerregeling verder ingeperkt. Een beroep op de inkeerregeling is niet (meer) mogelijk voor box 2-inkomen en box 3-inkomen. En dit geldt voor zowel binnen- als buitenlandsituaties. Deze wijziging brengt een risico op strafrechtelijke vervolging met zich mee. De Belastingdienst kan namelijk ...
Lees meer

De werkkostenregeling voor de directeur-grootaandeelhouder (DGA)

Als directeur-grootaandeelhouder (DGA) merkt de Belastingdienst u aan als werknemer voor de loonheffing. De werkkostenregeling is daarom ook van toepassing voor de DGA. Via de werkkostenregeling kan een werkgever onbelaste vergoedingen verstrekken aan de werknemer. Maakt u als DGA al optimaal gebruik van de werkkostenregeling?  Vink Fiscale Advocatuur is op ...
Lees meer

Economisch eigendom: Wat betekent dit voor de belastingheffing?

In dit artikel vertelden wij u meer over de mogelijkheid tot certificering van uw vermogen. Door certificering komt het economisch belang toe aan de certificaathouders. De certificaathouder is dan de economisch eigenaar. Certificering kan leiden tot verschuldigdheid van belasting: Economisch eigendom speelt namelijk bij meerdere belastingwetten een rol. Wij informeren ...
Lees meer

Schenken vanuit uw vennootschap

Wilt u een gift doen aan een goed doel, maar zit uw vermogen voornamelijk in uw vennootschap? Een gift kan (ook) aftrekbaar zijn in de vennootschapsbelasting. Aftrekbaarheid van de winst (VpB) In de vennootschapsbelasting wordt onderscheid gemaakt tussen giften met een zakelijk karakter en giften waarbij het zakelijke karakter ontbreekt ...
Lees meer

Certificeringsstichtingen

Vink Fiscale Advocatuur is gespecialiseerd in estate planning middels certificeringsstichtingen. Een meer bekende vorm van de certificeringsstichting is de STAK. De certificeringsstichting houdt voor een ander – de certificaathouder – vermogensbestandsdelen. Wij informeren u graag verder. STAK en een certificeringstichting Bij een STAK gaat het om het ...
Lees meer