Menu

Loont extra werken niet? Denk aan het voordeel van de werkkostenregeling (WKR)!

Met Prinsjesdag zijn de belastingplannen voor 2023 bekend geworden. Het kabinet wil mensen stimuleren om meer te werken. Uit verschillende berekeningen komt echter naar voren dat een hoger bruto salaris juist kan leiden tot een hogere belastingdruk. Doordat mensen met een middeninkomen recht op kortingen en toeslagen verliezen als zij meer gaan verdienen is het niet altijd voordelig om extra te gaan werken.

In dit artikel leggen wij uit hoe u op een andere manier als werkgever de lastendruk voor uw werknemers kunt verlagen.

Belastingplan 2023: verruiming werkkostenregeling

In dit artikel lieten wij u weten dat de werkkostenregeling in 2023 naar verwachting zal worden verruimd. Kamerleden hebben het Kabinet verzocht de vrije ruimte over de fiscale ruimte van de eerste € 400.000 te verhogen van 1,7% naar 1,92%. Sommige Kamerleden streven zelfs naar een verhoging van 1,7% naar 3%, gelijk aan de tijdelijke verruiming tijdens COVID-19.

Let op: Op 17 oktober 2022 is bekend geworden dat de vrije ruimte in 2023 stijgt naar 3% over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom.

Via de vrije ruimte van de WKR kunnen werkgevers vergoedingen en verstrekkingen aan hun werknemers geven zonder dat deze belast worden. Een juiste toepassing van de werkkostenregeling kan daardoor fiscale (en financiële) voordelen met zich meebrengen.

Toepassing werkkostenregeling (onbelaste kostenvergoeding)

De verruiming van de vrije ruimte biedt een (extra) mogelijkheid aan werkgevers om hun werknemers tegemoet te komen. De Belastingdienst beschouwt vergoedingen, verstrekkingen of terbeschikkingstellingen van maximaal € 2.400 per persoon per jaar als gebruikelijk.

Een werkgever kan daardoor in zijn algemeenheid per werknemer een deel van het salaris (maximaal € 200 per maand) als een onbelaste kostenvergoeding verstrekken. De werknemer ontvangt deze vergoeding belastingvrij zonder recht op kortingen en toeslagen te verliezen. Zo houdt de werknemer netto meer over zonder dat het bruto salaris van de werknemer wijzigt.

Wilt u als werkgever een onbelaste kostenvergoeding verstrekken? Ga na hoeveel vrije ruimte u kunt benutten. Bij grote ondernemingen kan de vrije ruimte als snel oplopen. Het is daarnaast zaak per werknemer te toetsen of de hoogte van de onbelaste kostenvergoeding redelijk is. Het is niet redelijk om, in de situatie dat de werknemer een stagiair is of het wettelijk minimumloon verdient, een onbelaste kostenvergoeding van € 2.400 te verstrekken. De Belastingdienst kan dan correcties opleggen.

Naast toepassing van de vrije ruimte bestaan er ook gerichte vrijstellingen die de werkgever aan de werknemer kan vergoeden, zonder dat deze vergoeding ten koste gaat van de vrije ruimte.

Bent u benieuwd of u de werkkostregeling al optimaal toepast? Wij geven u graag fiscaal advies over uw persoonlijke situatie. U kunt contact opnemen met Vink Fiscale advocatuur.