Menu

Schenkingsvrijstelling eigen woning: Wat kunt u nog doen?

In dit artikel lieten wij u weten dat de verruimde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning per 1 januari 2024 wordt afgeschaft. U heeft vast al ideeën over of u nog een schenking uit uw vermogen wilt doen. In dit artikelen vertellen wij u wat uw mogelijkheden nog zijn.

Omvang schenkingsvrijstelling(en)

Dit jaar kan nog een bedrag van € 106.671 (2022) onbelast geschonken worden aan personen tussen de 18 en 40 jaar die de schenking gebruiken voor de aankoop, verbouwing of financiering van de eigen woning. Volgend jaar (2023) is dat nog maar € 28.947. Vanaf 1 januari 2024 wordt de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning afgeschaft.

Wilt u een schenking aan uw kind doen zonder dat deze schenking aan de eigen woning besteed moet worden? Als uw kind niet eerder van een verhoogde vrijstelling gebruik heeft gemaakt voor een schenking die hij van u kreeg mag u dit jaar (2022) eenmalig maximaal € 27.231 onbelast schenken. Uw kind mag deze onbelaste schenking naar eigen wens besteden.

Spreidingsmogelijkheid schenkingsvrijstelling eigen woning

Voor schenkingen die nog zijn gedaan onder de oude regelgeving geldt dat de schenking over drie jaren verspreid kan worden. Zo konden schenkers een onbenut gebleven deel van de schenkingsvrijstelling nog opvullen in de twee kalenderjaren na de (eerste) schenking.

Dit jaar (2022) wordt die spreidingsmogelijkheid al beperkt. Een bij een schenking in 2022 onbenut gebleven gedeelte van de vrijstelling van € 106.671 kan nog worden benut voor een schenking in 2023, maar niet meer voor een schenking in 2024.

Bent u niet in de gelegenheid om dit jaar de volledige vrijstelling van € 106.671 te schenken maar wilt u de mogelijkheid om de volledige vrijstelling van € 106.671 te schenken wel behouden? Op basis van de huidige overgangsregeling kan er nog voor worden gekozen om dit jaar (2022) minimaal ca.           € 6.000 te schenken en volgend jaar (2023) het resterende deel te schenken, tot de totale maximale vrijstelling van € 106.671.

Bestedingsvoorwaarden schenkingsvrijstelling eigen woning

Naast de spreidingsmogelijkheid gelden voor de schenkingsvrijstelling ook bestedingsvoorwaarden. De schenking moet worden gebruikt voor de aankoop, verbouwing of financiering van de eigen woning. De besteding van de schenking kan over drie jaren worden uitgespreid. Kortom, een ontvanger die in 2022 een schenking ontvangt moet deze schenking uiterlijk op 31 december 2024 besteed hebben ten behoeve van de eigen woning.

Estate planning

Het doen van een schenking is een van de mogelijkheden om – al tijdens uw leven – vermogen over te dragen aan de volgende generatie.

Wilt u meer weten over het fiscaal gunstig vormgeven van uw (familie)vermogen? Wij staan klaar om u te adviseren. Estate planning gaat verder dan het opmaken van een schenkingsplan om erfbelasting te besparen. Door tijdig de juiste stappen te zetten bespaart u schenk- en erfbelasting, inkomstenbelasting en overdrachtsbelasting.

U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen via de contactpagina.