Menu

Blogs

Prinsjesdag 2022: Welke fiscale wijzigingen komen eraan?

In ons artikel over de Voorjaarsnota 2022 informeerden wij u over een aantal geplande fiscale wijzigingen voor 2023. Op Prinsjesdag 2022 (20 september 2022) worden de definitieve fiscale maatregelen voor 2023 gepubliceerd. Inmiddels zijn meer wijzigingen op hoofdlijnen bekend en informeren wij u graag verder. Welke fiscale wijzigingen komen er ...
Lees meer

Op tijd inkeren over crypto-bezittingen

Met ingang van 1 januari 2020 geldt de inkeerregeling niet meer voor verbeteringen van het box 3 inkomen in uw aangifte Inkomstenbelasting. In dit artikel leest u daar meer over. Belastingplichtigen doen er nog steeds goed aan om tijdig en vrijwillig openheid van zaken te geven. Dat geldt ook voor ...
Lees meer

Aanpassing leegwaarderatio (in plaats van eerder aangekondigde afschaffing)

In dit artikel informeerde wij u over een nieuw box 3 stelsel en de afschaffing van de leegwaarderatio.  Volgens het coalitieakkoord (januari 2022) zou de leegwaarderatio in box 3 per januari 2023 worden afgeschaft. Naar nu blijkt levert die afschaffing juridische risico’s op en heeft het kabinet voorgesteld tot het ...
Lees meer

Verlenging tijdelijke regeling UBO-register

Op 27 maart 2022 moesten organisaties hun UBO’s bij de Kamer van Koophandel (KVK) hebben geregistreerd. De registratie van UBO’s volgt uit Europese wet- en regelgeving en dient ter voorkoming van financieel-economische criminaliteit. In dit artikel vertellen wij u meer over de UBO registratie en de op dit moment geldende ...
Lees meer

Rekentool: compensatie box 3

Op 24 december 2021 deed de Hoge Raad uitspraak over de belastingheffing over vermogen in box 3. Op grond van deze uitspraak moet aan een grote groep belastingplichtigen rechtsherstel worden geboden. In dit artikel informeerden wij u over de uitwerking van het rechtsherstel (box 3) en het tijdspad voor het ...
Lees meer

Juiste maatstaf voor opleggen vergrijpboete

De Belastingdienst kan aan een belastingplichtige een boete opleggen. In dit artikel vertelden wij u meer over fiscale boetes en het fiscale boeterecht. In de boeteprocedure gaat het om een juiste bewijsvoering, om het vaststellen van de mate van verwijtbaarheid en om straftoemeting. In dit artikel vertellen wij u meer ...
Lees meer

Vanaf 1 januari 2025 weer handhaving op schijnconstructies (wet DBA)

Vrijdag 24 juni 2022 heeft het kabinet bekend gemaakt weer te gaan handhaven op de wet DBA. De wet DBA is in 2016 ingevoerd en moest tegengaan dat er onterecht werd geprofiteerd van voordelen die gepaard gaan met zelfstandigheid ten opzichte van een dienstverband. Sinds de invoering is handhaving van ...
Lees meer

Kanttekeningen bij vermogensaanwasbelasting (box 3)

In dit artikel informeerden wij u over de plannen van het kabinet om het nieuwe box3-stelsel per 2025 vorm te geven als een vermogensaanwasbelasting. Het idee is dat met de invoer van een vermogensaanwasbelasting beter wordt aangesloten bij de draagkracht van de burger. In dit artikel gaan wij nader in ...
Lees meer

Vermogensaanwasbelasting (box 3) vanaf belastingjaar 2025

In dit artikel informeerden wij u over de gevolgen van het Kerstarrest van 24 december 2021 van de Hoge Raad. Het arrest heeft veel teweeg gebracht. Inmiddels is duidelijk dat het kabinet van plan is om het nieuwe box 3-stelsel per 2025 vorm te geven als een vermogensaanwasbelasting. Belastingplichtigen die ...
Lees meer

Startersvrijstelling Overdrachtsbelasting discriminerend?

In dit artikel informeerden wij u over de startersvrijstelling Overdrachtsbelasting. Kopers van een eigen woning in de leeftijdsklasse van 18 tot 35 jaar kunnen in aanmerking komen voor een vrijstelling voor de Overdrachtsbelasting. Om een beroep te kunnen doen op de startersvrijstelling geldt de vrijstelling voor kopers tot en met ...
Lees meer