Menu

Belastingplan 2023: Wat kunt u verwachten?

Op Prinsjesdag (20 september 2022) is het Belastingplan 2023 gepresenteerd. In onze artikelen over de Voorjaarsnota 2022 en Prinsjesdag 2022 informeerden wij u al over een aantal geplande fiscale wijzigingen voor 2023 en volgende jaren. Nu het Belastingplan 2023 is gepresenteerd zijn een groot aantal wijzigingen definitief. In dit artikel informeren wij u over de belangrijkste fiscale maatregelen en de belangrijkste wijzigingen rondom de belastingtarieven.

Inkomstenbelasting (box 1/box 2)

 • Afschaffing middelingsregeling:

De middelingsregeling wordt per 1 januari 2023 afgeschaft. Het laatste tijdvak waarover belastingplichtigen nog kunnen middelen is 2022, 2023, 2024. U leest hier meer over in ons artikel over Prinsjesdag 2022.

 • Verlaging zelfstandigenaftrek:

De zelfstandigenaftrek wordt sneller afgebouwd dan dat in eerdere kamerstukken was aangegeven. Het kabinet brengt de zelfstandigenaftrek in vijf stappen terug tot een maximum aftrek van € 900 in 2027. U leest hier meer over in ons artikel over Prinsjesdag 2022.

 • Introductie schijftarief box 2:

Per 1 januari 2024 worden in box 2 twee schijven geïntroduceerd. Inkomsten in box 2 zijn tot € 67.000 belast tegen een (verlaagd) basistarief van 24,5 %. Inkomsten daarboven zijn belast tegen een tarief van 31 %. U leest hier meer over in ons artikel over de Voorjaarsnota 2022.

 • Aanpassing gebruikelijk loon:

Bij het bepalen van het gebruik loon voor een Directeur-grootaandeelhouder (dga) zal het niet meer mogelijk zijn om de doelmatigheidsmarge (25 %) toe te passen. De maatregel wordt verder uitgewerkt in een nota van wijziging waarin duidelijk zal worden of deze maatregel al per 1 januari 2023 gaat gelden. U leest hier meer over in ons artikel over de Voorjaarsnota 2022.

 • Aftopping periodieke giftenaftrek:

Het voornemen bestaat om de giftenaftrek voor particulieren per 2023 af te toppen op € 250.000 per huishouden. De exacte uitwerking van deze maatregel is nog niet bekend en zal binnenkort worden opgenomen in een nota van wijziging. U leest hier meer over in ons artikel over Prinsjesdag 2022.

 • Verlaging tarief box 1:

Het tarief van de eerste schijf gaat per 1 januari 2023 omlaag van 37,07 % naar 36,93 %. Voor AOW-gerechtigden geldt per 1 januari 2023 een tariefsverlaging van de eerste schijf van 19,17 % naar 19,03 %.

 • Afschaffing Fiscale oudedagsreserve:

De mogelijkheid om de Fiscale oudedagsreserve (FOR) fiscaal gefaciliteerd op te bouwen vervalt.

Inkomstenbelasting (box 3)

 • Rechtsherstel niet-bezwaarmakers:

In de op Prinsjesdag gepubliceerde Miljoenennota 2023 is (overeenkomstig eerdere berichtgeving) aangegeven dat aan niet-bezwaarmakers in box 3 geen compensatie wordt toegekend. In dit artikel leest u meer over de ontwikkelingen rondom box 3.

 • Verhoging tarief 3:

Het tarief in box 3 stijgt per 1 januari 2023 naar 32 % en per 1 januari 2024 naar 33 %. Op 1 januari 2025 stijgt het tarief verder naar het maximum van 34 %. Vanaf belastingjaar 2026 zal vermoedelijk een vermogensaanwasbelasting worden geïntroduceerd. In dit artikel vertelden wij u meer over een vermogensaanwasbelasting.

 • Aanpassing leegwaarderatio:

Per 1 januari 2023 wordt de leegwaarderatio aangepast. De percentages worden geactualiseerd en voor bepaalde verhuursituaties wordt de toepassing van de leegwaarderatio uitgesloten. U leest hier meer over in ons artikel over de aanpassing van de leegwaarderatio.

Loonbelasting

 • Onbelaste reiskostenvergoeding:

De onbelaste reiskostenvergoeding stijgt in 2023 van € 0,19 naar € 0,21 per kilometer. In 2024 stijgt de vergoeding nog iets verder naar € 0,22 per kilometer. U leest hier meer over in ons artikel over de Voorjaarsnota 2022.

 • Verruiming werkkostenregeling:

Naar verwachting wordt de werkkostenregeling verruimd. De vrije ruimte over de fiscale loonsom van de eerste € 400.000 zal worden verhoogd van 1,7 % naar 1,92 %. In dit artikel vertelden wij u meer over de toepassing van de vrije ruimte. De verruiming zal worden uitgewerkt in een nog te verwachten nota van wijziging.

Let op: Op 17 oktober 2022 is bekend geworden dat de vrije ruimte in 2023 stijgt naar 3% over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom.

 • Versobering 30%-regeling:

Per 1 januari 2023 zal voor toepassing van de 30%-regeling een inkomensgrens gaan gelden van maximaal € 216.000 (de Balkendenorm). U leest hier meer over in ons artikel over de Voorjaarsnota 2022.

Vennootschapsbelasting

 • Verhoging tarief en aanpassing schijfgrens:

Vanaf 1 januari 2023 wordt de schijfgrens (terug)verlaagd van € 395.000 naar € 200.000. Bedrijven betalen hierdoor eerder het hoge Vpb-tarief van 25,8 %. Daarnaast wordt het tarief voor een belastbaar bedrag tot en met € 200.000 per 1 januari 2023 verhoogd van 15 % naar 19 %. U leest hier meer over in ons artikel over de Voorjaarsnota 2022.

Overdrachtsbelasting

 • Verhoging tarief niet-woningen:

Het algemene tarief van de Overdrachtsbelasting stijgt per 1 januari 2023 van 8 % naar 10,4 %. U leest hier meer over in ons artikel over de Voorjaarsnota 2022.

 • Verhoging woningwaardegrens startersvrijstelling:

De woningwaardegrens van de startersvrijstelling wordt per 1 januari 2023 verhoogd van € 400.000 naar € 440.000. Eveneens is bekend geworden dat de woningwaardegrens voortaan jaarlijks zal worden geïndexeerd. U leest hier meer over in ons artikel over Prinsjesdag 2022.

Schenk- en erfbelasting

 • Verlaging jubelton:

De jubelton (€ 106.671) wordt per 1 januari 2023 verlaagd tot € 28.947. Vanaf 1 januari 2024 wordt deze verruimde schenkingsvrijstelling helemaal afgeschaft. U leest hier meer over is ons artikel over de afschaffing van de jubelton.