Menu

Invordering

Wanneer een belastingschuld niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, gaat een invorderingstraject lopen. U krijgt dan te maken met de Ontvanger van de Belastingdienst. De Ontvanger draagt zorg voor de inning van de verschuldigde belasting. Als de betalingstermijn is verstreken wordt een herinnering verstuurd. Als niet wordt betaald volgt een aanmaning. Als nog niet wordt betaald wordt vervolgens een dwangbevel betekend. Het dwangbevel kan worden gevolgd door beslaglegging en een openbare executieverkoop door de Belastingdienst.

Komt u in een situatie waarin u uw belastingschuld niet in een keer kunt voldoen? Neem tijdig contact met ons op om naar uw mogelijkheden te kijken.

Verzet

Tegen een executieverkoop kan een verzetprocedure worden gestart. Het verzet heeft schorsende werking. Dit geldt niet als het verzet door de Ontvanger als kansloos wordt aangemerkt.

Krijgt u te maken met een beslaglegging of een executieverkoop? Wij beschikken over zowel de fiscale als de civiele expertise om u bij te staan.

Aansprakelijkstelling

De Ontvanger kan de belastingschuld innen bij de belastingschuldige maar kan zich in bepaalde gevallen ook richten tot derden middels een aansprakelijkstelling. Tegen een aansprakelijkstelling is bezwaar en beroep mogelijk. U kunt bezwaar maken tegen de aansprakelijkstelling zelf, maar ook tegen de belastingaanslag waardoor de belastingschuld is ontstaan. Wij staan u, uw belastingadviseur of accountant, graag bij wanneer u met een aansprakelijkstelling wordt geconfronteerd.