Menu

Boekenonderzoek

Een boekenonderzoek van de Belastingdienst wordt doorgaans schriftelijk aangekondigd. Als u een dergelijke aankondiging ontvangt is er wat aan de hand. U bent geselecteerd omdat de branche waarin u werkzaam bent de belangstelling van de Belastingdienst heeft getrokken, omdat u eerder een boekenonderzoek heeft gehad of uw naam in een ander boekenonderzoek is opgedoken of omdat iemand de Belastingdienst heeft getipt.

Houdt u er rekening mee dat de belastingcontroleur op basis van vermoedens al vooronderzoek heeft gedaan op basis van de bij de Belastingdienst al bekende gegevens. Degene die het boekenonderzoek komt uitvoeren is op zoek naar bewijzen voor zijn vermoedens.

De bevoegdheden van de Belastingdienst bij het boekenonderzoek zijn zeer ruim. U bent verplicht om uw medewerking aan een belastingcontrole te verlenen. In beginsel dient u alle stukken ter beschikking te stellen die voor de belastingheffing relevant kunnen zijn. De Belastingdienst is echter wel gebonden aan de wet en de beginselen van behoorlijk bestuur. Niet elke vraag behoeft te worden beantwoord en niet elk stuk behoeft te worden overgelegd.

Ook voor belastingadviseurs en accountants

Bent u accountant of belastingadviseur en wordt u geconfronteerd met een boekenonderzoek bij een van uw cliënten? Wij verlenen bijstand bij de voorbereiding van het boekenonderzoek. Desgewenst begeleiden wij u bij de belastingcontrole en communiceren wij met de Belastingdienst.