Menu

Het forfaitaire rendement van box 3 voor 2023

Het huidige box 3-stelsel is gebaseerd op een veronderstelde mix van spaartegoed en beleggingsvermogen (vermogensmix) en een forfaitair rendement (forfaitaire vermogensrendementsheffing).

Met ingang van 1 januari 2023 wijzigt de box 3 heffing. In dit artikel informeerden wij u over de (overbruggende) wetgeving voor box 3 voor belastingjaren 2023, 2024  en 2025. Bij de berekening van box 3-inkomen zal dan nog steeds sprake zijn van een forfaitair rendement maar dan op basis van een daadwerkelijke vermogensmix. Deze vorm wordt de forfaitaire spaarvariant genoemd. In dit artikel leest u meer over de forfaitaire spaarvariant. Hieronder informeren wij u over de (vaststelling van de) rendementspercentages voor belastingjaar 2023.

Vaststelling forfaitaire rendementen

Bij de forfaitaire spaarvariant wordt bij de berekening van box 3-inkomen uitgegaan van de rendementsklassen spaargeld, beleggingen en schulden. Per rendementsklasse wordt het rendementspercentage gebaseerd op recente cijfers.

Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij het werkelijk behaalde rendement worden de forfaitaire rendementen voor banktegoeden en schulden pas vastgesteld na afloop van het kalenderjaar. Daarbij wordt gebruik gemaakt van gerealiseerde rendementspercentages (op basis van gegevens van de Europese Centrale Bank).

Het forfaitaire rendement voor beleggingen zal jaarlijks rondom Prinsjesdag bekend worden gemaakt.

Forfaitaire rendementen (per 1 januari 2023)

Op 29 september 2022 is bekend geworden dat het percentage van de rendementsklasse beleggen voor 2023 (peildatum 1 januari 2023) wordt vastgesteld op 6,17 %. De uitgebreide berekening van dit rendementspercentage is gepubliceerd in een bijlage die ook zal worden geplaatst op de website van de belastingdienst.

De percentages voor 2023 voor banktegoeden en schulden en de achterliggende berekening zullen pas bekend zijn in het eerste kwartaal van 2024.

Bezwaar tegen de forfaitaire spaarvariant

De forfaitaire spaarvariant is een verbetering ten opzichte van de huidige box-3 heffing. Door achteraf de rendementspercentages vast te stellen sluiten deze percentages beter aan bij het werkelijk behaalde rendement. Omdat echter nog steeds sprake is van box 3 heffing op basis van een forfaitair rendement staat vast dat de rendementspercentages per definitie niet aansluiten bij het door een belastingplichtige behaalde rendement.

Het is daarmee de vraag of een box 3-heffing volgens de forfaitaire spaarvariant het oordeel van de Hoge Raad wél kan doorstaan. U doet er mogelijk goed aan bezwaar te maken tegen de forfaitaire spaarvariant.

Bent u benieuwd wat de wijzigingen rondom box 3 concreet voor u betekenen? Aan de hand van een voorbeeld worden in dit artikel de fiscale gevolgen inzichtelijk gemaakt.

Heeft u vragen over de wijzigingen in box 3 of vraagt u zich af wat de specifieke gevolgen zijn voor uw fiscale situatie? U kunt dit jaar (2022) nog op de aankomende wetswijzigingen anticiperen. Vink Fiscale Advocatuur kijkt samen met u naar uw (of uw cliënt zijn) gehele fiscale positie. U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen via de contactpagina.