Menu

Voorjaarsnota 2023: Welke fiscale wijzigingen komen eraan?

Op 28 april 2023 is de Voorjaarsnota 2023 aan de Tweede Kamer aangeboden. De Voorjaarsnota geeft, net als vorig jaar, een vooruitblik op de fiscale maatregelen voor komende jaren. In dit artikel informeren wij u over een belangrijk deel van deze (voorgenomen) fiscale maatregelen. 

Aanpak vastgoedaandelen transacties met overgangsrecht

Onder de huidige wet- en regelgeving is het mogelijk om een nieuwe onroerende zaak via een aandelentransactie over te dragen zonder dat er btw en overdrachtsbelasting verschuldigd is. Deze belastingconstructie wordt aangepakt door een aanpassing in de samenloopvrijstellingen. Op dit moment wordt het voorstel met overgangsrecht nader uitgewerkt.

Dividendstripping

Door splitsing van de economische en juridische gerechtigdheid tot dividenden is het mogelijk om een belastingvoordeel te behalen. De juridische eigendom van aandelen wordt bijvoorbeeld (tijdelijk) uitgeleend aan een andere partij die een gunstigere belastingsituatie heeft, waardoor de heffing van dividendbelasting wordt beperkt of voorkomen. Dit heet dividendstripping. Het Kabinet vindt dit ongewenst. In het Belastingplan 2024 (dat gepubliceerd wordt op Prinsjesdag 2023) worden maatregelen opgenomen om dividendstripping vanaf 1 januari 2024 beter aan te kunnen pakken.

Maatregelen Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR)

Het Kabinet wil de doelmatigheid van de BOR verbeteren en zoveel mogelijk knelpunten voor ondernemers wegnemen. Eind juni 2023 zal de Tweede Kamer nader worden geïnformeerd over de maatregelen maar de volgende maatregelen zijn al bekend:

  • De vrijstelling in de BOR wordt vanaf 2025 100 % van de goingconcernwaarde van de onderneming tot 1,5 miljoen euro (2023: 1,2 miljoen euro) en 70 % (2023: 83 %) over het meerdere aan ondernemingsvermogen;
  • Bij besloten vennootschappen wordt beleggingsvermogen tot 5 % van het ondernemingsvermogen aangemerkt als ondernemingsvermogen. Deze doelmatigheidsmarge bereikt niet haar doel en wordt afgeschaft;
  • De toegang tot de BOR wordt beperkt tot reguliere aandelen met een minimaal belang van 5 %;
  • Keuzevermogen zal voor de BOR slechts nog kwalificeren voor zover het in de onderneming wordt gebruikt.

Afschaffing betalingskorting Inkomstenbelasting

Belastingplichtigen die hun voorlopige aanslag inkomstenbelasting in termijnen mogen betalen maar het volledige bedrag in een keer betalen krijgen een betalingskorting. In lijn met de eerder afgeschafte betalingskorting voor de vennootschapsbelasting wordt de betalingskorting voor de Inkomstenbelasting afgeschaft.

Verfijning belastingheffing in box 3

In dit artikel informeerden wij u dat onderzocht wordt of een verfijning van de belastingheffing in box 3 mogelijk is. Het Kabinet is voornemens om verschillende van de eerder genoemde maatregelen al vanaf 2023 te realiseren. Het is de bedoeling dat aandelen in het vermogen van een reservefonds van VvE en geld op een derdenrekening van een notaris in de categorie banktegoeden worden opgenomen. En in bepaalde gevallen worden straks onderlinge vorderingen en schulden in box 3 gedefiscaliseerd.

De fiscaliteit is altijd in beweging. Wilt u weten welke kansen de Voorjaarsnota 2023 voor u meebrengt? Of wenst u in het algemeen eens uw fiscale positie te bespreken? U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen via het contactformulier.