Menu

Afschaffing jubelton: vanaf 1 januari 2024 geen schenkingsvrijstelling eigen woning meer

In het coalitieakkoord is bekend gemaakt dat de verruimde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning wordt geschrapt. Op dit moment geldt voor een schenking die wordt besteed aan de eigen woning nog een verruimde schenkingsvrijstelling van maximaal € 105.302 (2021). In dit artikel informeren wij u verder.

De verruimde schenkingsvrijstelling

De verruimde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning wordt volgens het coalitieakkoord per 1 januari 2024 geschrapt. De opbrengst hiervan zal door de regering worden geïnvesteerd in volkshuisvesting.

Anticipatie afschaffing vrijstelling

Als u een schenking doet en de ontvanger gebruikt de schenking voor de aanschaf, financiering of verbouwing van de eigen woning kan een beroep op de verruimde schenkingsvrijstelling worden gedaan. Dat gaat veranderen.

Wordt in 2022 een schenking van maximaal € 105.302 (2021) gedaan en wordt het geld voor een eigen woning gebruikt ? Dan is – als aan alle voorwaarden wordt voldaan – geen schenkbelasting verschuldigd.

Let op! Vanaf 1 januari 2023 wordt de schenkingsvrijstelling eigen woning verlaagd tot € 27.231. In dit artikel leest u hier meer over.

Per 1 januari 2024 wordt de verruimde schenkingsvrijstelling geschrapt. Maar mogelijk kan nog iets langer worden geprofiteerd van de verruimde schenkingsvrijstelling. Een ontvanger van een schenking heeft namelijk twee jaar de tijd om de schenking aan te wenden ten behoeve van de eigen woning. Als deze 2-jaarsregeling wél in stand blijft behoeft een schenking die in 2023 wordt ontvangen pas in 2025 te worden gebruikt voor de eigen woning.

Wij houden de ontwikkelingen rondom de afschaffing van de verruimde schenkingsvrijstelling voor u in de gaten.

U heeft vast al ideeën over of u nog een schenking uit uw vermogen wilt doen. Wij kijken graag met u naar uw positie om te beoordelen of het fiscaal voordelig is om nog gebruik te maken van de verruimde schenkingsvrijstelling.

Desgewenst maken wij voor u een schenkingsplan om schenkbelasting te besparen. Wij weten hoe u tijdens uw leven uw vermogen veilig kunt nalaten aan de volgende generatie. Vink Fiscale Advocatuur staat voor u klaar om uw (familie)vermogen fiscaal gunstig vorm te geven, te beheren en te beschermen. Wij zijn gespecialiseerd in estate planning. U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen via de contactpagina.