Menu

De stand van zaken omtrent box 3

In dit artikel informeerden wij u over de gevolgen van het Kerstarrest van 24 december 2021 van de Hoge Raad. Inmiddels is meer duidelijk over de uitwerking van het rechtsherstel en heeft het kabinet ook een indicatie gegeven van het tijdspad voor het rechtsherstel. In dit artikel informeren wij u verder.

Forfaitaire spaarvariant

Het kabinet heeft besloten rechtsherstel te bieden volgens een forfaitaire spaarvariant. Er wordt daarbij gewerkt met drie forfaits variërend voor de jaren 2017 tot en met 2021: Voor spaargeld (0,01% – 0,25%), schulden (2,46% – 3,43%) en overige bezittingen (5,39% – 5,69%). In dit artikel vertellen wij u meer over de forfaitaire rendementspercentages voor belastingjaar 2023. Deze forfaits worden toegepast op de werkelijke vermogensmix, dat wil zeggen op het werkelijke spaargeld, de werkelijke schulden en de werkelijke overige bezittingen. De forfaitaire vermogensmix die het box 3 stelsel nu hanteert, wordt dus verlaten.

Rechtsherstel voor belastingplichtigen die (tijdig) bezwaar hebben gemaakt

Belastingplichtigen die tijdig bezwaar hebben gemaakt voor de belastingjaren 2017 tot en met 2020 komen (vanzelfsprekend) in aanmerking voor rechtsherstel. Zij hoeven op dit moment geen actie te ondernemen en ontvangen automatisch bericht. Het is de bedoeling dat deze belastingplichtigen vóór 4 augustus 2022 de te veel betaalde vermogensrendementsheffing hebben terugontvangen.

Rechtsherstel voor belastingplichtigen van wie de aanslag niet onherroepelijk vaststond op 24 december 2021

Het kabinet heeft besloten om ook direct het rechtsherstel voor de belastingplichtigen wiens aanslag nog niet onherroepelijk vaststond in gang te zetten. Het gaat dan om de belastingplichtigen waarbij de aanslag IB/PVV over 2017 tot en met 2020 op 24 december 2021 nog niet onherroepelijk vaststond. Ook deze belastingplichtigen ontvangen een teruggaaf vanwege de te veel betaalde vermogensrendementsheffing.

(Voorlopig) tijdspad

Voor belastingjaar 2021 geldt dat vanaf 1 augustus 2022 de aanslagen IB/PVV 2021 met box 3 element worden opgelegd met inachtneming van forfaitaire spaarvariant. Voor de andere categorieën belastingplichtigen kan voorlopig het volgende tijdspad voor de eerste tranche van het rechtsherstel worden aangehouden:

  • 1 juli 2022 t/m 4 augustus 2022: herstel voor tijdig bezwaarmakers 2017 t/m 2020;
  • Vanaf medio september 2022: herstel voor belastingplichtigen van wie de aanslag IB/PVV voor de jaren 2017 tot en met 2020 niet onherroepelijk vaststond op 24 december 2021.

Overige belastingplichtigen

Voor de tweede tranche van het rechtsherstel geldt het volgende. Het kabinet heeft nog geen besluit genomen over het bieden van rechtsherstel aan belastingplichtigen wiens aanslag wel al onherroepelijk vaststond. Het gaat dan om de belastingplichtigen waarbij de aanslag IB/PVV over 2017 tot en met 2020 op 24 december 2021 onherroepelijk vaststond.

Voor het nemen van een besluit wacht het kabinet een uitspraak van de Hoge Raad af. Binnen zes maanden wordt namelijk een uitspraak van de Hoge Raad verwacht waarin duidelijker wordt welke keuzevrijheid het kabinet precies heeft voor het rechtsherstel voor niet-bezwaarmakers. Al met al is de verwachting dat ruim vóór het einde van het jaar duidelijk is of ook de niet-bezwaarmakers in aanmerking komen voor rechtsherstel.

Let op: Vrijdag 20 mei 2022 heeft de Hoge Raad, eerder dan verwacht, beslist dat de Belastingdienst niet door een rechter kan worden verplicht rechtsherstel te bieden aan belastingplichtigen die niet op tijd bezwaar hebben gemaakt. Het is nu aan het kabinet om daadwerkelijk te beslissen of en hoe rechtsherstel wordt geboden aan deze groep belastingplichtigen. Dit wordt uiterlijk op Prinsjesdag, 20 september 2022, bekend gemaakt.

Let op: Inmiddels is bekend geworden dat het kabinet heeft besloten om niet-bezwaarmakers niet te compenseren. In dit artikel leest u hier meer over.

Heeft u vragen over het rechtsherstel in box 3 of vraagt u zich af wat de gevolgen zijn voor uw fiscale situatie? U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen. Ook voor de situatie dat u benieuwd bent naar de mogelijkheden om in het algemeen minder box-3 belasting te betalen kunt u contact met ons opnemen.