Menu

Blogs

Deadline: Publicatie financiële verantwoording ANBI

Een ANBI moet op haar website binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar de financiële verantwoording publiceren. Vaak lopen boekjaren van 1 januari tot en met 31 december. Dat betekent dat de financiële verantwoording van het boekjaar vóór 1 juli 2022 gepubliceerd moet worden. In dit artikel vertellen wij ...
Lees meer

Intensiever en beter toezicht op Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s)

Afgelopen maand heeft staatssecretaris Van Rij het adviesrapport ‘Toezicht op Algemeen Nut’ aangeboden aan de Tweede Kamer. In het adviesrapport staat dat het toezicht op ANBI’s moet worden verbeterd. In dit artikel informeren wij u verder. Toezicht door de Belastingdienst Begin dit jaar (2022) waren er ruim 45.000 organisaties als ...
Lees meer

Fiscaal partnerschap Successiewet

In de belastingwetgeving kennen we het begrip fiscaal partner. Het partnerbegrip is echter niet in alle belastingwetgeving uniform. In dit artikel informeerden wij u over het partnerbegrip in de Inkomstenbelasting. Wij bespreken hier het algemene partnerbegrip en het partnerbegrip in de Successiewet 1956. Algemeen partnerbegrip In de Algemene ...
Lees meer

Fiscaal partnerschap Inkomstenbelasting

In de belastingwetgeving kennen we het begrip fiscaal partner. Het partnerbegrip is echter niet in alle belastingwetgeving uniform. Wij bespreken hier het algemene partnerbegrip en het partnerbegrip in de Wet Inkomstenbelasting 2001.   Algemeen partnerbegrip In de Algemene wet rijksbelastingen (AWR) is een algemeen partnerbegrip opgenomen. Belastingplichtigen zijn elkaars ...
Lees meer

Verzoek om ambtshalve vermindering bij een te laat bezwaar

Wanneer u een belastingaanslag opgelegd krijgt waar u het niet mee eens bent, heeft u de mogelijkheid om hiertegen in bezwaar te komen. U moet dat bezwaar binnen zes weken na de dagtekening van de belastingaanslag indienen. Een bezwaar dat niet op tijd is ingediend wordt in beginsel niet-ontvankelijk verklaard ...
Lees meer

Gegevensuitwisseling Hong Kong: de laatste stand van zaken

De Belastingdienst wisselt belastinggegevens uit met ruim 100 landen. Dat gebeurt op grond van de Wet uitvoering Common Reporting Standard (CRS). In dit artikel vertelden wij u meer over deze gegevensuitwisseling en lieten wij u weten dat de belastingautoriteit in Hong Kong voor het eerst in 2018 gegevens heeft uitgewisseld ...
Lees meer

Gegevensuitwisseling: Turkije doet nu ook mee!

De Belastingdienst wisselt belastinggegevens uit met ruim 100 landen. Dat gebeurt op grond van de Wet uitvoering Common Reporting Standard (CRS). In dit artikel vertelden wij u meer over deze gegevensuitwisseling. De Belastingdienst ontvangt ook gegevens van buitenlandse belastingautoriteiten. In dit artikel informeerden wij u dat Turkije gegevens met Nederland ...
Lees meer

Voorjaarsnota 2022: Welke fiscale wijzigingen komen eraan?

Vrijdag 20 mei 2022 is de Voorjaarsnota 2022 aan de Tweede Kamer aangeboden. In de Voorjaarsnota informeert de minister van Financiën de Kamer over de stand van zaken van de uitgaven en inkomsten van het Rijk. Dit jaar bevat de Voorjaarsnota voor het eerst ook een vooruitblik op de begroting ...
Lees meer

De gevolgen van het Kerstarrest (box 3) voor zogenoemde zwartspaarders

In dit artikel informeerden wij u over het rechtsherstel. In de Kamerstukken is aan de orde gekomen of zogenoemde zwartspaarders ook in aanmerking komen voor rechtsherstel. In dit artikel informeren wij u verder. Kwalificatie zwartspaarder Volgens de Rijksoverheid zijn zwartspaarders mensen die hun spaargeld niet of onvolledig hebben opgeven ...
Lees meer

De bijkomstige gevolgen van de forfaitaire spaarvariant (box 3)

De gevolgen van het Kerstarrest van 24 december 2021 van de Hoge Raad worden steeds duidelijker. In dit artikel informeerden wij u over de (algemene) uitwerking van de forfaitaire spaarvariant. Inmiddels wordt ook steeds duidelijker welke bijkomstige gevolgen het Kerstarrest met zich meebrengt. De gevolgen zien niet alleen op de ...
Lees meer