Menu

Blogs

Let op: De percentages invorderings- en belastingrente stijgen weer

Om de gevolgen van de coronacrisis te verlichten heeft de Belastingdienst de percentages voor de invorderings- en belastingrente tijdelijk verlaagd. Inmiddels is het einde van de verlaagde percentages voor de invorderings- en belastingrente in zicht. In dit artikel informeren wij u over de verschuldigdheid van deze rentes en de terugkeer ...
Lees meer

De algemeen nut beogende instellingen

Goede doelen instellingen die met hun doelstelling het algemene nut beogen kunnen de status van ‘algemeen nut beogende instelling’ (hierna: ‘ANBI’) aanvragen. Een instelling, meestal een stichting, die de ANBI-status krijgt toegewezen, geniet door de ANBI-status fiscaal voordeel. Wij informeren u graag over de ANBI-status. Fiscale voordelen ANBI-status Aan ...
Lees meer

Bom onder box 3 heffing: Advocaat-Generaal Niessen concludeert dat box 3 heffing in strijd is met internationale verdragen

In dit artikel informeerden wij u over de huidige box 3 heffing. Vanaf 1 januari 2017 is de heffing in box 3 gebaseerd op een schijvenstelsel, waarbij elke schijf een vermogensmix kent tussen spaargeld en beleggingen. Eerder dit jaar concludeerde Advocaat-Generaal Wattel bij de Hoge Raad al dat deze heffing ...
Lees meer

Fiscale boetes: gronden voor matiging en vernietiging

Afgelopen zomer vernietigde het Hof Arnhem-Leeuwarden vergrijpboetes die waren opgelegd aan een dementerende belastingplichtige. In dit artikel vertellen wij u meer over bijzondere gronden die kunnen leiden tot het matigen of vernietigen van een boete. Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden In de zaak van Hof Arnhem-Leeuwarden hield een Nederlandse ingezetene vermogen aan ...
Lees meer

Het einde van het Open Fonds voor Gemene Rekening (OFGR)?

In dit artikel informeerden wij u over het Wetsvoorstel aanpassing fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen. Wij gingen daarbij specifiek in op de gevolgen die het wetsvoorstel met zich meebrengt voor de open commanditaire vennootschap. Als het wetsvoorstel wordt aangenomen heeft dit ook gevolgen voor het Open Fonds voor Gemene Rekening (OFGR), veelal ...
Lees meer

Wijziging eigenwoningregeling om aftrekbeperking bij beperkte huwelijksgemeenschappen weg te nemen

Met ingang van 1 januari 2018 is de beperkte huwelijksgemeenschap als wettelijke gemeenschap van goederen ingevoerd. In de huidige eigenwoningregeling kunnen onbedoeld beperkingen van de hypotheekrenteaftrek optreden voor belastingplichtigen die sindsdien in het huwelijk zijn getreden. Op Prinsjesdag (21 september 2021) is door het (demissionair) kabinet aangekondigd dat de eigenwoningregeling ...
Lees meer

Uitwisseling buitenlandse financiële gegevens met de Nederlandse Belastingdienst

In Nederland is vanaf 1 januari 2016 de Wet uitvoering Common Reporting Standard (hierna: CRS) van kracht gegaan. Met meer dan 100 landen zijn wereldwijd afspraken gemaakt over de automatische uitwisseling van financiële gegevens van personen en organisaties. Op basis van voornoemde wet zijn financiële instellingen, zoals bijvoorbeeld een bank, ...
Lees meer

Wetsvoorstel Wet excessief lenen bij eigen vennootschap: Bovenmatige leningen aan (klein)kinderen

Het wetsvoorstel Wet excessief lenen bij eigen vennootschap is op 18 juni 2020 gepubliceerd. In dit artikel vertelden wij u meer over de gevolgen van bovenmatige leningen aan de directeur-grootaandeelhouder (DGA) in het kader van dit wetsvoorstel. Het wetsvoorstel speelt ook een rol indien de vennootschap geld heeft uitgeleend aan ...
Lees meer

Gegevensuitwisseling Turkije: de tijd begint te dringen

Het belasten van vermogen dat in het buitenland wordt aangehouden staat al jaren hoog op de agenda van de Belastingdienst. Met meer dan 100 landen zijn wereldwijd afspraken gemaakt over de automatische uitwisseling van (internationale) financiële gegevens van personen en organisaties. Turkije weigerde aanvankelijk belastinginformatie te delen met EU-lidstaten. Dit ...
Lees meer

Bewijsvergaring door de Belastingdienst

Indien door de Belastingdienst bewijs langs onrechtmatige weg is verkregen kan het zijn dat dit bewijs door de belastingrechter niet in aanmerking wordt genomen. Dit kan ertoe leiden dat een opgelegde aanslag moet komen te vervallen, ongeacht of daarbij ook een boete is opgelegd. In dit artikel vertellen wij u ...
Lees meer
Aan het laden...