Menu

Blogs

Nieuw box 3-stelsel

In dit artikel informeerden wij u over het huidige box 3 stelsel. Belastingheffing in box 3 vindt nu plaats op basis van een verondersteld rendement. Het coalitieakkoord bevat plannen voor een stapsgewijze aanpassing van box 3 waarbij een belastingheffing op basis van een werkelijk rendement zal worden ingevoerd. In dit ...
Lees meer

DGA’s opgelet: vergoedingen uit de werkkostenregeling (WKR) en coronasteun

In dit artikel informeerden wij u over de toepasbaarheid van de werkkostenregeling voor de DGA. De werkkostenregeling kan (ook) voor de DGA fiscale voordelen met zich meebrengen. DGA’s met een bv-structuur die coronasteun via de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) hebben ontvangen moeten er echter op bedacht zijn dat een ...
Lees meer

De reikwijdte van de inkeerregeling bij deelnemingsvormen

In dit artikel informeerden wij u over de vervolging van de adviseur of accountant – naast de pleger - binnen het fiscale straf- en boeterecht. Deelnemingsvormen maken het mogelijk dat de adviseur of accountant als verdachte wordt aangemerkt. In dit artikel vertellen wij u meer over de derdenwerking van de ...
Lees meer

Deelnemingsvormen: De accountant of adviseur als verdachte

Tot 1 januari 2014 kende het fiscale boeterecht drie deelnemingsvormen: de pleger, de medepleger en de feitelijk leidinggever. Sinds 1 januari 2014 zijn de deelnemingsvormen binnen het fiscale boeterecht flink uitgebreid. Door de invoering van artikel 67o AWR zijn ook de medeplichtige, de uitlokker en de doen pleger in het ...
Lees meer

Jaarlijkse schenkvrijstelling vanwege Covid-19 verhoogd voor 2021

Het bedrag voor de jaarlijkse schenkvrijstelling in de schenkbelasting wordt elk jaar opnieuw vastgesteld. Vanwege Covid-19 is het bedrag voor de jaarlijkse schenkvrijstelling voor 2021 door de Tweede Kamer met € 1.000 verhoogd. De verhoging van de jaarlijkse schenkvrijstelling is ingegeven door de wens van de Tweede Kamer om ondernemers ...
Lees meer

Let op: De percentages invorderings- en belastingrente stijgen weer

Om de gevolgen van de coronacrisis te verlichten heeft de Belastingdienst de percentages voor de invorderings- en belastingrente tijdelijk verlaagd. Inmiddels is het einde van de verlaagde percentages voor de invorderings- en belastingrente in zicht. In dit artikel informeren wij u over de verschuldigdheid van deze rentes en de terugkeer ...
Lees meer

De algemeen nut beogende instellingen

Goede doelen instellingen die met hun doelstelling het algemene nut beogen kunnen de status van ‘algemeen nut beogende instelling’ (hierna: ‘ANBI’) aanvragen. Een instelling, meestal een stichting, die de ANBI-status krijgt toegewezen, geniet door de ANBI-status fiscaal voordeel. Wij informeren u graag over de ANBI-status. Fiscale voordelen ANBI-status Aan ...
Lees meer

Bom onder box 3 heffing: Advocaat-Generaal Niessen concludeert dat box 3 heffing in strijd is met internationale verdragen

In dit artikel informeerden wij u over de huidige box 3 heffing. Vanaf 1 januari 2017 is de heffing in box 3 gebaseerd op een schijvenstelsel, waarbij elke schijf een vermogensmix kent tussen spaargeld en beleggingen. Eerder dit jaar concludeerde Advocaat-Generaal Wattel bij de Hoge Raad al dat deze heffing ...
Lees meer

Fiscale boetes: gronden voor matiging en vernietiging

Afgelopen zomer vernietigde het Hof Arnhem-Leeuwarden vergrijpboetes die waren opgelegd aan een dementerende belastingplichtige. In dit artikel vertellen wij u meer over bijzondere gronden die kunnen leiden tot het matigen of vernietigen van een boete. Uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden In de zaak van Hof Arnhem-Leeuwarden hield een Nederlandse ingezetene vermogen aan ...
Lees meer

Het einde van het Open Fonds voor Gemene Rekening (OFGR)?

In dit artikel informeerden wij u over het Wetsvoorstel aanpassing fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen. Wij gingen daarbij specifiek in op de gevolgen die het wetsvoorstel met zich meebrengt voor de open commanditaire vennootschap. Als het wetsvoorstel wordt aangenomen heeft dit ook gevolgen voor het Open Fonds voor Gemene Rekening (OFGR), veelal ...
Lees meer