Menu

Aanpassing leegwaarderatio (in plaats van eerder aangekondigde afschaffing)

In dit artikel informeerde wij u over een nieuw box 3 stelsel en de afschaffing van de leegwaarderatio.  Volgens het coalitieakkoord (januari 2022) zou de leegwaarderatio in box 3 per januari 2023 worden afgeschaft. Naar nu blijkt levert die afschaffing juridische risico’s op en heeft het kabinet voorgesteld tot het (enkel) aanpassen van de leegwaarderatio. In dit artikel vertellen wij u meer hierover.

Leegwaarderatio box 3

Toepassing van de leegwaarderatio heeft op dit moment het effect dat verhuurd vastgoed voor een erg lage waarde in box 3 mag worden opgenomen. De waarde waarvoor verhuurd vastgoed mag worden opgenomen betreft een percentage van de WOZ-waarde (variërend van 45% tot en met 85%).

Juridische risico’s afschaffing

Afschaffing van de leegwaarderatio zou ertoe leiden dat verhuurde en onverhuurde woningen voor de box 3-heffing gelijk worden gewaardeerd. Het kabinet is van mening dat dit in strijd kan zijn met Europese regelgeving (EVRM) omdat ongelijke gevallen dan gelijk worden behandeld. Belastingplichtigen zouden zich in die situatie op het discriminatieverbod kunnen beroepen. Het doel van de afschaffing was dat de belasting van verhuurd vastgoed in box 3 meer zou gaan aansluiten bij de praktijk.

Dit maakt dat het kabinet heeft aangegeven voornemens te zijn de huidige leegwaarderatio (wel) te handhaven, maar de percentages te actualiseren. Uit onderzoek is gebleken dat door actualisering van de percentages vrijwel hetzelfde wordt bereikt als was beoogd met de afschaffing: Het rendement op verhuurd vastgoed in box 3 zal meer gaan aansluiten bij de praktijk.

Actualisering percentages

De volgende percentages zijn voorgesteld voor de actualisering van de leegwaarderatio:

Verhouding jaarlijkse huurprijs tot WOZ-waarde
Meer dan Minder dan Huidige leegwaarderatio Voorstel SEO voor actualisatie
0% 1% 45% 73%
1% 2% 51% 79%
2% 3% 56% 84%
3% 4% 62% 90%
4% 5% 67% 95%
5% 6% 73% 100%
6% 7% 78% 100%
7% 85% 100%
Gewogen gemiddelde leegwaarderatio 72% 96%
     

Naast actualisering van de leegwaarderatio is het kabinet voornemens om nog twee wijzigingen door te voeren:

  • De leegwaarderatio zal niet (meer) van toepassing zijn als sprake is van tijdelijke huurcontracten. De gedachte hierachter is dat bij een tijdelijk huurcontract de eigenaar op korte termijn het volle en onbezwaarde eigendom over de woning krijgt, waardoor vrijwel geen sprake is van een waardedrukkend effect op de woning. Het is nog onduidelijk of deze wijziging ook al in werking treedt op 1 januari 2023, en;
  • Voor de leegwaarderatio zal bij verhuur aan gelieerde partijen vanaf 1 januari 2023 uit worden gegaan van het hoogste percentage (100%). Feitelijk betekent dit dat de leegwaarderatio voor een verhuursituatie tussen gelieerde partijen wèl wordt afgeschaft.

Beschikt u op dit moment over een onroerend goed portefeuille in privé? Mogelijk krijgt u dan binnenkort al te maken met een hoge belastingdruk op dit vermogen. Het kan voor u interessant zijn om actie te ondernemen om minder box 3 belasting te betalen. U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen om uw fiscale positie te bespreken.