Menu

Op tijd inkeren over crypto-bezittingen

Met ingang van 1 januari 2020 geldt de inkeerregeling niet meer voor verbeteringen van het box 3 inkomen in uw aangifte Inkomstenbelasting. In dit artikel leest u daar meer over. Belastingplichtigen doen er nog steeds goed aan om tijdig en vrijwillig openheid van zaken te geven. Dat geldt ook voor niet (volledig) opgegeven crypto-bezittingen. Binnenkort zal informatie over cryptovermogen binnen de Europese Unie worden uitgewisseld. In dit artikel informeren wij uw verder.

Richtlijnen informatie-uitwisseling: DAC-7 en DAC-8

Per 1 januari 2023 komt er een rapportageplicht voor platformexploitanten. Dit is het gevolg van een recente richtlijn van de Europese Unie (DAC-7). Op basis van deze richtlijn moeten platformexploitanten aan lokale Belastingdiensten doorgeven hoeveel inkomsten particulieren hebben behaald via het platform met de verkoop van goederen.

Hoewel onduidelijk was of informatie over crypto-transacties hier ook onder zou vallen heeft een actuelere richtlijn (DAC-8) hier meer duidelijkheid over gegeven. In de conceptrichtlijn DAC-8 is opgenomen dat digitaal geld en cryptovaluta onder automatische gegevensuitwisseling zullen vallen. De definitieve wetgeving wordt binnen nu en een jaar verwacht. Dit heeft tot gevolg dat aanbieders van cryptovaluta verplicht worden om informatie over hun gebruikers te delen met de Belastingdienst.

Welke gegevens worden doorgegeven en wat zijn de mogelijke gevolgen?

De uitwisseling van gegevens zal informatie omvatten over portefeuillehouders en de omvang van de crypto-portefeuille(s). Op basis van deze gegevens kan de Nederlandse Belastingdienst controleren of het crypto-vermogen (volledig) is aangegeven in de Nederlandse belastingaangiften.

Indien inkomen of vermogen niet of niet volledig is aangegeven in Nederlandse belastingaangiften zal de Belastingdienst navorderingsaanslagen opleggen. Dit inkomen of vermogen wordt alsnog belast. In de praktijk wordt vooralsnog een navorderingstermijn van vijf jaar aangehouden. Daarnaast zal de Belastingdienst een vergrijpboete opleggen of mogelijk zelfs overgaan tot strafrechtelijke vervolging. De boete kan oplopen tot maximaal 300 % van de nagevorderde belasting. In dit artikel informeerden wij u over de mogelijkheid tot het opleggen van een boete of het overgaan tot strafrechtelijke vervolging.

Wat kunt u doen?

Door tijdig een melding vrijwillige verbetering te doen zal de hoogte van de vergrijpboete worden gematigd en zal minder snel worden overgegaan tot strafrechtelijke vervolging. Een vrijwillige verbetering kan worden gedaan totdat u weet (of redelijkerwijs kunt vermoeden) dat de Belastingdienst informatie heeft of zal krijgen over vermogen dat u niet of niet volledig heeft aangegeven.

Heeft u behoefte aan advies wat te doen? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. U bent bij de advocaten van Vink Fiscale Advocatuur verzekerd van geheimhouding, waardoor u in alle vrijheid en vertrouwelijkheid met ons kunt overleggen. U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen via de contactpagina.