Menu

Prinsjesdag 2022: Welke fiscale wijzigingen komen eraan?

In ons artikel over de Voorjaarsnota 2022 informeerden wij u over een aantal geplande fiscale wijzigingen voor 2023. Op Prinsjesdag 2022 (20 september 2022) worden de definitieve fiscale maatregelen voor 2023 gepubliceerd. Inmiddels zijn meer wijzigingen op hoofdlijnen bekend en informeren wij u graag verder. Welke fiscale wijzigingen komen er de komende jaren nog meer aan?

Verlaging zelfstandigenaftrek (2023)

Dit jaar (2022) hebben ondernemers die aan het urencriterium voldoen nog recht op een zelfstandigenaftrek van € 6.310. Het kabinet wil de zelfstandigenaftrek in zes stappen terugbrengen tot een maximum aftrek van € 1.200 in 2030. IB-ondernemers die recht hebben op zelfstandigenaftrek zullen door deze maatregel meer Inkomstenbelasting verschuldigd worden.

Let op: Op Prinsjesdag 2022 is bekend geworden dat de zelfstandigenaftrek inderdaad wordt verlaagd, maar in grotere en met snellere stappen dan vooraf werd gedacht. Met ingang van 2023 wordt deze aftrek verlaagd tot een bedrag van € 900 in 2027.

Afschaffing middelingsregeling (2023)

Door toepassing van de middelingsregeling kunnen belastingplichtigen inkomen van drie opeenvolgende jaren middelen. Bij sterk wisselende inkomsten kan dit leiden tot een teruggaaf van verschuldigde Inkomstenbelasting. Het kabinet wil de middelingsregeling per 1 januari 2023 afschaffen. Het laatste tijdvak waarover belastingplichtigen dan nog kunnen middelen is 2022, 2023, 2024.

Op Prinsjesdag 2022 is de afschaffing van de middelingsregeling bevestigd.

Aanpassing box 3 (2023)

De laatste tijd is veel bekend geworden over de herziening van box 3. In dit artikel vertelden wij u meer over de geplande box 3-heffing vanaf 1 januari 2023 volgens de forfaitaire spaarvariant. Met het oog op de eerstvolgende peildatum (1 januari 2023) kunnen belastingplichtigen nog dit jaar (2022) op de aankomende wetgeving te anticiperen.

Op Prinsjesdag 2022 is voornoemde aanpassing van box 3 bevestigd en is eveneens bekend geworden dat het box 3 tarief per 1 januari 2023 met 1%-punt per jaar wordt verhoogd naar 34% in 2025.

Aanpassing giftenaftrek (2024)

Particulieren en vennootschappen die aan een ANBI schenken kunnen hun giften fiscaal aftrekken. Naast het doen van een gift in geld kunt u (of kan uw vennootschap) er ook voor kiezen om een gift in natura te doen. In dit artikel leest u hier meer over. Voor de waarde van de gift in natura moet nu worden  uitgegaan van de waarde in het economisch verkeer. Het kabinet wil dat giften in natura met een waarde hoger dan € 2.500 vanaf 1 januari 2024 door een onafhankelijke deskundige worden getaxeerd of dat er anderszins sprake is van een schriftelijke onderbouwing van de opgegeven waarde.

Op Prinsjesdag 2022 is niets bekend geworden over de aanpassing van de giftenaftrek voor giften in natura. Wel is een voornemen gepubliceerd om de giftenaftrek voor particulieren per 2023 af te toppen op € 250.000 per huishouden. De exacte uitwerking van deze maatregel is nog niet bekend en zal binnenkort worden opgenomen in een nota van wijziging.

Verhoging woningwaardegrens startersvrijstelling Overdrachtsbelasting (2023)

Voor starters op de woningmarkt is met ingang van 1 januari 2021 een eenmalige vrijstelling overdrachtsbelasting geïntroduceerd. Bij aankoop van een woning met een woningwaarde van maximaal € 400.000 kon een beroep worden gedaan op de startersvrijstelling. In dit artikel vertelden wij u meer over de startersvrijstelling.  Het kabinet is voornemens de woningwaardegrens van de startersvrijstelling per 1 januari 2023 te verhogen naar € 440.000.

Op Prinsjesdag 2022 is de verhoging van de woningwaardegrens per 1 januari 2023 bevestigd. Eveneens is daarbij aangegeven dat de woningwaardegrens voortaan jaarlijks zal worden geïndexeerd.

De fiscaliteit is altijd in beweging. Wilt u weten welke kansen het Belastingplan 2023 voor u meebrengt? Of wenst u in het algemeen eens uw fiscale positie te bespreken? U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen via het contactformulier.