Menu

Een update over de stand van zaken omtrent box 3

In dit artikel informeerde wij u over de stand van zaken omtrent box 3 naar aanleiding van het Kerstarrest van 24 december 2021. Vrijdag 20 mei 2022 heeft de Hoge Raad beslist dat de Belastingdienst niet kan worden verplicht (ook) rechtsherstel te bieden aan belastingplichtigen die niet op tijd bezwaar hebben gemaakt. Afgelopen zondag 4 september 2022 is door ingewijden bevestigd dat het kabinet heeft besloten niet-bezwaarmakers niet te compenseren. Wij geven u een update.

Politieke beslissing

Na het arrest van de Hoge Raad was het aan het kabinet om te beslissen of en hoe rechtsherstel zou worden geboden aan belastingplichtigen die niet op tijd bezwaar hebben gemaakt.

Direct na de uitspraak op 22 mei 2022 twitterde staatssecretaris Marnix van Rij het volgende: ‘Het is goed dat deze uitspraak er nu al is, zo kunnen wij zorgvuldig bestuderen of en hoe herstel kan worden geboden aan niet-bezwaarmakers. We willen dit besluiten in samenhang met andere besluiten die de begroting beïnvloeden. […]’.

Tijdens een vragenuur in de Tweede Kamer op 24 mei 2022 liet de staatssecretaris  weten dat de kans niet heel groot is dat alle niet-bezwaarmakers een tegemoetkoming krijgen. Hij merkte daarbij op dat gekeken zou moeten worden of zogenoemde kleine spaarders die geen bezwaar hebben gemaakt moeten worden gecompenseerd. De gedachte daarachter was dat een tegemoetkoming voor deze groep een verschil kan maken.  Vanuit de praktijk is aangegeven dat voor die situatie sprake zou zijn van een ongelijke behandeling omdat een vermogensgrens wordt gesteld.

In juni 2022 zijn in de Tweede Kamer verschillende moties ingediend op grond waarvan het kabinet werd verzocht om met een uitwerking te komen van verschillende scenario’s voor de niet-bezwaarmakers.

Dit zou uiterlijk op Prinsjesdag, 20 september 2022, bekend worden gemaakt maar nu is al duidelijk welke keuze het kabinet heeft gemaakt. Op zondag 4 september 2022 is bekend geworden dat in het begrotingsakkoord is afgesproken dat geen compensatie wordt gegeven aan niet-bezwaarmakers.

Op Prinsjesdag 2022 is de Miljoenennota 2023 gepubliceerd waarin overeenkomstig de eerdere berichtgeving is aangegeven dat aan niet-bezwaarmakers in box 3 geen compensatie wordt toegekend.

Gevolgen voor uw fiscale situatie

Wij zien mogelijkheden dat toch ook aan u rechtsherstel zal worden geboden. U kunt contact met ons opnemen via het contactformulier.