Menu

Een update over de stand van zaken omtrent box 3

In dit artikel informeerde wij u over de stand van zaken omtrent box 3 naar aanleiding van het Kerstarrest van 24 december 2021. Vrijdag 20 mei 2022 heeft de Hoge Raad beslist dat de Belastingdienst niet kan worden verplicht (ook) rechtsherstel te bieden aan belastingplichtigen die niet op tijd bezwaar hebben gemaakt. Wij geven u een update.

Politieke beslissing

Het is nu aan het kabinet om daadwerkelijk te beslissen of en hoe rechtsherstel wordt geboden aan belastingplichtigen die niet op tijd bezwaar hebben gemaakt. Dit wordt uiterlijk op Prinsjesdag, 20 september 2022, bekend gemaakt maar inmiddels is hier al meer over gezegd en geschreven.

Direct na de uitspraak op 22 mei 2022 twitterde staatssecretaris Marnix van Rij het volgende: ‘Het is goed dat deze uitspraak er nu al is, zo kunnen wij zorgvuldig bestuderen of en hoe herstel kan worden geboden aan niet-bezwaarmakers. We willen dit besluiten in samenhang met andere besluiten die de begroting beïnvloeden. […]’.

Tijdens een vragenuur in de Tweede Kamer op 24 mei 2022 liet de staatssecretaris  weten dat de kans niet heel groot is dat alle niet-bezwaarmakers een tegemoetkoming krijgen. Hij merkte daarbij op dat gekeken moet worden of zogenoemde kleine spaarders die geen bezwaar hebben gemaakt moeten worden gecompenseerd. De gedachte daarachter is dat een tegemoetkoming voor deze groep een verschil kan maken.  Vanuit de praktijk is aangegeven dat voor die situatie sprake is van een ongelijke behandeling omdat een vermogensgrens wordt gesteld.

In juni 2022 zijn in de Tweede Kamer verschillende moties ingediend op grond waarvan het kabinet wordt verzocht om met een uitwerking te komen van verschillende scenario’s voor de niet-bezwaarmakers.

Gevolgen voor uw fiscale situatie

Wilt u weten wat het rechtsherstel voor u kan betekenen? U kunt hiervoor vrijblijvend contact met ons opnemen. Samen met u kijken wij naar de effecten van het Kerstarrest voor de achterliggende (belasting)jaren. Wij kijken ook (nog) naar uw mogelijkheden voor de toekomstige (belasting)jaren. Wie verder kijkt, ziet meer.

Bent u benieuwd welke kansen de recente ontwikkelingen rondom box 3 voor u meebrengen? U kunt contact met ons opnemen via het contactformulier.