Menu

Fiscaal verschoningsrecht

In dit artikel lieten wij u weten wat een fiscaal advocaat voor u kan betekenen. Advocaten hebben wettelijke geheimhoudingsplicht maar daarnaast ook (fiscaal) verschoningsrecht waardoor een fiscale zaak vertrouwelijk aan een fiscaal advocaat kan worden voorgelegd. De Staatssecretaris van Financiën had aangegeven dit fiscale verschoningsrecht te willen inperken. Dat gaat niet door. De Nederlandse Orde van Advocaten had forse kritiek op de mogelijke inperking van het verschoningsrecht.

Wettelijk verschoningsrecht

In beginsel zijn belastingplichten verplicht om de Belastingdienst gegevens en inlichtingen te verstrekken. Dit is van belang voor een juiste en tijdige belastingheffing. Bepaalde groepen derden, zoals bijvoorbeeld de administrateur en de belastingadviseur, zijn ook verplicht om op verzoek van de Belastingdienst gegevens en inlichtingen te verstrekken in verband met de belastingheffing van (andere) belastingplichtigen.

Advocaten hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht en een fiscaal verschoningsrecht. Een fiscaal advocaat mag gegevens en inlichtingen van een cliënt niet verstrekken aan de Belastingdienst en hòeft dat ook niet te doen. Ook niet als die gegevens en inlichtingen van belang zijn voor de belastingheffing van een cliënt. Voor cliënten geldt een afgeleid verschoningsrecht: Gegevens en inlichtingen die onder het fiscale verschoningsrecht van de advocaat vallen hoeven zij (zelf) ook niet aan de Belastingdienst te verstrekken.

Beoogde inperking

Naar aanleiding van de Panama Papers en Pandora Papers, waarover wij u in dit artikel meer vertelden, is bij de regering de behoefte ontstaan om meer fiscale transparantie te creëren. Onderdeel hiervan was het Wetsvoorstel aanpassing wettelijk fiscaal verschoningsrecht, op basis waarvan het fiscale verschoningsrecht van (onder anderen) advocaten zou worden ingeperkt.

De wetswijzigingen zouden inhouden dat de Belastingdienst inzage kon krijgen in de communicatie tussen (onder anderen) een advocaat en zijn cliënt.

Bezwaar Nederlandse Orde van Advocaten

Volgens de beroepsorganisatie van Advocaten, de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA), zou door dit wetsvoorstel het recht op vertrouwelijke communicatie tussen advocaten en cliënten onder druk komen te staan. De NOvA heeft bepleit dat het wetsvoorstel een aantasting zou zijn van de wettelijke geheimhoudingsplicht en het verschoningsrecht.

Eind juli 2022 is de internetconsultatie van de Fiscale Verzamelwet 2024 gepubliceerd. Door deze publicatie is bekend geworden dat de regering het fiscale verschoningsrecht niet zal inperken. Het moet voor belastingplichtigen mogelijk blijven om een fiscale zaak in alle vertrouwelijkheid aan een fiscaal advocaat voor te leggen.

Wilt u uw fiscale zaak met een specialist overleggen? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. U bent bij de advocaten van Vink Fiscale Advocatuur verzekerd van geheimhouding. U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen via de contactpagina.