Menu

Onderzoekscommissie: ‘Opmerkelijke belastingconstructies’

De Minister en Staatssecretaris van Financiën hebben onlangs aan de Tweede Kamer een rapport aangeboden waarin ‘opmerkelijke belastingconstructies’ uiteen worden gezet. Naar verwachting wordt hier door het kabinet op Prinsjesdag (22 september 2022) op gereageerd. In dit artikel vertellen wij u meer over het rapport en de daarin genoemde constructies.

Opmerkelijke belastingconstructies

In het rapport worden praktijkvoorbeelden genoemd waarbij door de toepassing van fiscale faciliteiten binnen de huidige fiscale wet- en regelgeving op belastingheffing wordt bespaard of waardoor belastingheffing wordt uitgesteld. Het rapport is opgesteld om een discussie op gang te brengen over de maatschappelijke wenselijkheid van de volgende situaties:

  • Zelf een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) oprichten en via de giftenaftrek de verschuldigde Inkomstenbelasting verlagen;
  • Via NSW-landgoederen fiscale vrijstellingen verkrijgen;
  • Toepassen 30%-regeling en belastingvoordeel op (inkomen uit) vermogen verkrijgen;
  • Vastgoed in aanmerking nemen in box 1 versus box 3;
  • Privé voordeel genieten uit de eigen B.V. zonder (belast) dividend uit te keren;
  • Boxhoppen tussen box 2 en box 3;
  • Meer recht op toeslagen en aftrekkosten verkrijgen door vermogen in box 2 onder te brengen;
  • Toekomstig voordeel uit ondernemingsvermogen onbelast aan kinderen laten toekomen;
  • Oneigenlijk gebruik maken van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR);
  • Voordelige vermogenstransacties binnen de familie.

Is uw interesse gewekt door één van bovengenoemde ‘opmerkelijke belastingconstructies’ of wilt u meer weten over de huidige fiscale wet- en regelgeving? U kunt contact met ons opnemen via het contactformulier.