Menu

Nieuw box 3-stelsel

In dit artikel informeerden wij u over het huidige box 3 stelsel. Belastingheffing in box 3 vindt nu plaats op basis van een verondersteld rendement. Het coalitieakkoord bevat plannen voor een stapsgewijze aanpassing van box 3 waarbij een belastingheffing op basis van een werkelijk rendement zal worden ingevoerd. In dit artikel informeren wij u verder.

Let op! Deze blog is geschreven in 2022. Inmiddels is bekend geworden dat een nieuw box 3-stelsel langer op zich laat wachten. De inhoud van deze blog is achterhaald door de ontwikkelingen rondom de belastingheffing in box 3.

Coalitieakkoord

Volgens het coalitieakkoord wordt per 2025 een nieuw box 3 stelsel ingevoerd op basis van reëel rendement. Vooruitlopend hierop zal per 2023 de leegwaarderatio in box 3 worden afgeschaft. Toepassing van de leegwaarderatio heeft op dit moment het effect dat verhuurd vastgoed voor een erg lage waarde in box 3 mag worden opgenomen. Door afschaffing van de leegwaarderatio zal de belasting op verhuurd vastgoed in box 3 meer gaan aansluiten bij de praktijk.

Let op: In tegenstelling tot wat in het coalitieakkoord is aangekondigd heeft het kabinet in juli 2022 laten weten de huidige leegwaarderatio te handhaven en de percentages te actualiseren. In dit artikel vertellen wij u hier meer over.

Per 1 januari 2025 zal spaar- en belegvermogen op basis van reëel rendement worden belast. Dit geldt niet voor vastgoed. Aanvankelijk zal vastgoedvermogen nog op basis van een verondersteld rendement worden belast. De overstap naar werkelijk rendement wordt zo snel mogelijk gemaakt.

Huidige heffing

Beschikt u op dit moment over een relatief groot vermogen in privé? Omdat een nieuw box 3 stelsel nog even op zich laat wachten kan het voor u nu al interessant zijn om actie te ondernemen om minder box 3 belasting te betalen. U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen om uw fiscale positie te bespreken.