Menu

Gegevensuitwisseling Hong Kong: de laatste stand van zaken

De Belastingdienst wisselt belastinggegevens uit met ruim 100 landen. Dat gebeurt op grond van de Wet uitvoering Common Reporting Standard (CRS). In dit artikel vertelden wij u meer over deze gegevensuitwisseling en lieten wij u weten dat de belastingautoriteit in Hong Kong voor het eerst in 2018 gegevens heeft uitgewisseld. Inmiddels zijn de eerste belastingplichtigen door de Nederlandse Belastingdienst geconfronteerd met een brief (met vragen) over inkomen en vermogen uit Hong Kong. In dit artikel informeren wij u verder.

Vermelding op grijze EU-lijst

De Europese Unie hanteert een lijst van niet-coöperatieve jurisdicties op belastinggebied. Eind 2021 werd bekend dat Hong Kong aan de grijze lijst van niet coöperatieve jurisdicties was toegevoegd. Waar de meeste landen aan de lijst worden toegevoegd omdat zij niet (voortvarend) handelen met betrekking tot internationale gegevensuitwisseling is Hong Kong om een andere reden aan de lijst toegevoegd. Hong Kong kent een voordelig territoriaal belastingregime dat volgens de Europese Unie vóór 31 december 2022 moet worden aangepast dan wel ingeperkt.

Gegevensuitwisseling Hong Kong

Hong Kong lijkt voortvarend te handelen voor zover het aankomt op regelgeving rond internationale gegevensuitwisseling. De gegevens die worden uitgewisseld bevatten informatie over rekeninghouders, rekeningsaldi en inkomsten zoals rente, dividenden, vermogenswinsten en bepaalde verzekeringscontracten.

Gevolgen gegevensuitwisseling

Op basis van de ontvangen gegevens kan de Nederlandse Belastingdienst controleren of het inkomen en vermogen uit Hong Kong (volledig) is aangegeven in de Nederlandse belastingaangiften.

Indien inkomen of vermogen niet of niet volledig is aangegeven in Nederlandse belastingaangiften zal de Belastingdienst navorderingsaanslagen opleggen. Dit inkomen of vermogen wordt alsnog belast. In beginsel mag de Belastingdienst de belasting over de afgelopen 12 jaar navorderen. Daarnaast zal de Belastingdienst een vergrijpboete opleggen of mogelijk zelfs overgaan tot strafrechtelijke vervolging. De boete kan oplopen tot maximaal 300 % van de nagevorderde belasting. In dit artikel informeerden wij u over de mogelijkheid tot het opleggen van een boete of het overgaan tot strafrechtelijke vervolging.

Wat kunt u doen?

Heeft u inkomen uit Hong Kong ontvangen of heeft u vermogen in Hong Kong en is dit inkomen en/of vermogen niet (volledig) aangegeven in uw aangiften Inkomstenbelasting? Alhoewel de eerdere versoepelingen van de inkeerregeling zijn beperkt doet u er goed aan om tijdig en vrijwillig openheid van zaken te geven. De hoogte van de vergrijpboete kan dan worden gematigd en er zal minder snel worden overgegaan tot strafrechtelijke vervolging.

Twijfelt u of u juiste opgave heeft gedaan van uw inkomen en bezittingen en heeft u behoefte aan advies? U bent bij de advocaten van Vink Fiscale Advocatuur verzekerd van geheimhouding, waardoor u in alle vrijheid en vertrouwelijkheid met ons kunt overleggen. U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen via de contactpagina.