Menu

Gegevensuitwisseling: Turkije doet nu ook mee!

De Belastingdienst wisselt belastinggegevens uit met ruim 100 landen. Dat gebeurt op grond van de Wet uitvoering Common Reporting Standard (CRS). In dit artikel vertelden wij u meer over deze gegevensuitwisseling. De Belastingdienst ontvangt ook gegevens van buitenlandse belastingautoriteiten. In dit artikel informeerden wij u dat Turkije gegevens met Nederland zal gaan uitwisselen. Vanuit de Europese Unie is Turkije nu gedwongen om over te gaan tot daadwerkelijke uitwisseling van gegevens. In dit artikel informeren wij u verder.

Verplichting vanuit de Europese Unie

De Europese Unie hanteert een lijst van niet-coöperatieve jurisdicties op belastinggebied, ook wel bekend als de zwarte EU-lijst van belastingparadijzen. Om te voorkomen dat Turkije op deze lijst zou worden geplaatst moest de Turkse belastingautoriteit vanaf 1 juni 2021 belastinginformatie met andere EU-lidstaten gaan delen. De automatische gegevensuitwisseling liet even op zich te laten wachten maar inmiddels is bekend dat de Duitse belastingautoriteiten op 30 september 2021 voor het eerst gegevens hebben ontvangen van Turkije. Echter met nog niet alle EU-lidstaten zijn gegevens gedeeld. De Europese Unie heeft Turkije daarom op 24 februari 2022 gevraagd over te gaan tot daadwerkelijke uitwisseling van gegevens met alle EU-lidstaten.

Gevolgen voor belastingheffing

Naar verwachting wordt de Nederlandse Belastingdienst binnen afzienbare tijd ook geïnformeerd over inkomen en vermogen van belastingplichtigen die in Nederland wonen en in Turkije geld of vermogen hebben.

De Nederlandse Belastingdienst zal informatie ontvangen over rekeninghouders, rekeningsaldi en andere bezittingen. Aan de hand van die gegevens kan de Nederlandse Belastingdienst controleren of het inkomen en vermogen uit Turkije (volledig) is aangegeven in de Nederlandse belastingaangiften.

Deze informatie zal door de Belastingdienst worden verwerkt, waarna belastingplichtigen die inkomen of vermogen niet (volledig) hebben opgegeven een brief (met vragen) zullen ontvangen of zullen worden geconfronteerd met gegevens in hun vooraf ingevulde aangifte.

Als blijkt dat vermogen (inderdaad) niet of niet volledig is aangegeven zal de Belastingdienst navorderingsaanslagen opleggen. De Belastingdienst zal ook een vergrijpboete opleggen of mogelijk zelfs overgaan tot strafrechtelijke vervolging. In dit artikel informeerden wij u over de mogelijkheid tot het opleggen van een boete of het overgaan tot strafrechtelijke vervolging.

Wat kunt u doen?

Alhoewel de eerdere versoepelingen van de inkeerregeling zijn beperkt doet u er goed aan om tijdig en vrijwillig openheid van zaken te geven. De hoogte van de vergrijpboete kan dan worden gematigd en er zal minder snel worden overgegaan tot strafrechtelijke vervolging.

Heeft u behoefte aan advies wat te doen? U bent bij de advocaten van Vink Fiscale Advocatuur verzekerd van geheimhouding, waardoor u in alle vrijheid en vertrouwelijkheid met ons kunt overleggen. U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen via de contactpagina.