Menu

Blogs

Geven aan het goede doel: Een gift in natura

In dit artikel informeerden wij u over de mogelijkheid om te schenken vanuit uw vennootschap. En in dit artikel informeerden wij u over het doen van een eenmalig of periodiek gift vanuit privé. Naast het doen van een gift in geld kunt u (of kan uw vennootschap) er ook voor ...
Lees meer

Geven aan het goede doel: Eenmalig of periodiek?

In dit artikel informeerden wij u over de mogelijk om te schenken vanuit uw vennootschap. Het doen van een gift vanuit privé, aan een goed doel of instelling, kan u ook fiscaal voordeel opleveren. U kunt vanuit privé een eenmalige gift of een periodieke gift doen. De eenmalige gift ...
Lees meer

Kostenvergoeding in bezwaar: Waar heeft u recht op?

Wanneer u bezwaar heeft gemaakt tegen een beschikking en het bezwaar geheel of gedeeltelijk wordt toegewezen vanwege de onrechtmatigheid van die beschikking heeft u recht op vergoeding van de kosten van het bezwaar. Dit is in de wet bepaald en draagt bij aan de rechtsbescherming van belastingplichtigen. In dit artikel ...
Lees meer

Prinsjesdag 2021: Wat is er al bekend?

Elke derde dinsdag in september is het Prinsjesdag. Prinsjesdag valt dit jaar op 21 september 2021. Omdat Nederland op dit moment een demissionair kabinet heeft is de verwachting dat de wijzigingen in het Belastingplan beperkt zullen zijn. In dit artikel bespreken wij de verwachte fiscale wijzigingen voor belastingplichtigen in de ...
Lees meer

Jurisprudentie: Heffing box 3 discriminerend

In dit artikel informeerden wij u over de ontwikkeling van de box 3 heffing. Per 1 januari 2017 vindt de belastingheffing plaats op basis van vastgestelde (gemiddelde) rendementen en rendementsklassen. Eerder dit jaar, op 25 maart 2021, concludeerde Advocaat-Generaal Wattel bij de Hoge Raad, dat deze heffing discriminerend is. Die ...
Lees meer

Ontwikkeling box 3: Heffing over het echte rendement?

Minder dan vijf jaar geleden is de box 3 heffing (vermogensheffing) ingrijpend gewijzigd. Toch wordt in de politiek alweer gesproken over een hervorming van de box 3 heffing. Het streven is dat binnen afzienbare tijd een heffing op werkelijk rendement wordt ingevoerd. Wij vertellen u in dit artikel meer over ...
Lees meer

Verliesverrekening in de vennootschapsbelasting per 1 januari 2022

Vanaf 1 januari 2022 zullen nieuwe regels voor verliesverrekening in de vennootschapsbelasting (VpB) gelden. De regels zorgen voor zowel een verruiming als een beperking van de huidige regels van verliesverrekening. Op basis van onze actuele kennis over de verliesverrekening kunnen wij inschatten welke kansen en risico’s de nieuwe regels voor ...
Lees meer

Mogelijke verlenging termijn verliesverrekening Vennootschapsbelasting (VpB)

Een lichaam dat belastingplichtig is voor de VpB mag de in een jaar geleden verliezen verrekenen met de belastbare winst uit het voorafgaande jaar en de belastbare winsten uit de zes volgende jaren. Dit wordt achterwaartse en voorwaartse verliesverrekening genoemd. Mogelijk wordt de termijn voor achterwaartse verliesverrekening binnenkort – naar ...
Lees meer

De beperking van de belastingplicht voor de vennootschapsbelasting (VpB)

Bijna iedereen is bekend met de vennootschapsbelastingplicht voor de B.V. en de N.V. Dat de vennootschapsbelastingplicht verder reikt en dat ook de stichting, de vereniging en de commanditaire vennootschap vennootschapsbelastingplichtig kunnen zijn is vaak minder bekend. In dit artikel vertellen wij meer over de VpB-belastingplicht en de wetswijziging die in ...
Lees meer

De onbelaste vergoeding voor de internetaansluiting in tijden van COVID-19

Via de werkkostenregeling (WKR) kan een werkgever onbelaste vergoedingen aan werknemers geven. De werkgever mag ook zaken vergoeden waar een werknemer privévoordeel van kan hebben. Gedacht kan worden aan gereedschap, tablets of bijvoorbeeld sportabonnementen. Ook mag een werkgever voor het thuiswerken onbelast de kosten voor een internetaansluiting vergoeden. Dat kan ...
Lees meer