Menu

Gegevensuitwisseling Turkije: de tijd begint te dringen

Het belasten van vermogen dat in het buitenland wordt aangehouden staat al jaren hoog op de agenda van de Belastingdienst. Met meer dan 100 landen zijn wereldwijd afspraken gemaakt over de automatische uitwisseling van (internationale) financiële gegevens van personen en organisaties. Turkije weigerde aanvankelijk belastinginformatie te delen met EU-lidstaten. Dit is veranderd. Sinds kort wisselt Turkije gegevens uit met Duitsland. Naar verwachting zal Turkije binnen afzienbare tijd ook gegevens met Nederland gaan uitwisselen. Heeft u vermogen in Turkije waarover u twijfelt of dat wel of niet moet worden aangegeven in uw Nederlandse belastingaangiften? In dit artikel informeren wij u over de stand van zaken.

Nieuwe ontwikkelingen

In augustus 2020 heeft de Turkse Belastingautoriteit (Gelir İdaresi Başkanlığı) een handboek voor de automatische uitwisseling van belastinggegevens gepubliceerd. Eerder waren Europese landen uitdrukkelijk uitgesloten van de lijst van gegevensoverdrachten. Op 30 september 2021 zijn echter voor het eerst gegevens naar de Duitse belastingautoriteit gestuurd. Naar verwachting zal de Belastingdienst in Nederland in de nabije toekomst ook gegevens ontvangen. De Nederlandse Belastingdienst wordt op die manier geïnformeerd over inkomen en vermogen van belastingplichtigen die in Nederland wonen en in Turkije geld of vermogen hebben.

Welke gegevens worden doorgegeven en wat zijn de mogelijke gevolgen?

De uitwisseling van gegevens zal informatie omvatten over rekeninghouders, rekeningsaldi en inkomsten zoals rente, dividenden, vermogenswinsten en bepaalde verzekeringscontracten. Op basis van deze gegevens kan de Nederlandse Belastingdienst controleren of buitenlands inkomen en vermogen (volledig) is aangegeven in de Nederlandse belastingaangiften.

Indien inkomen of vermogen niet of niet volledig is aangegeven in Nederlandse belastingaangiften zal de Belastingdienst navorderingsaanslagen opleggen. Dit inkomen of vermogen wordt alsnog belast. In beginsel mag de Belastingdienst de belasting over de afgelopen 12 jaar navorderen. Daarnaast zal de Belastingdienst een vergrijpboete opleggen of mogelijk zelfs overgaan tot strafrechtelijke vervolging. De boete kan oplopen tot maximaal 300 % van de nagevorderde belasting. In dit artikel informeerden wij u over de mogelijkheid tot het opleggen van een boete of het overgaan tot strafrechtelijke vervolging.

Wat kunt u doen?

Alhoewel de eerdere versoepelingen van de inkeerregeling niet meer gelden doet u er nog steeds goed aan om tijdig en vrijwillig openheid van zaken te geven. Door tijdig een melding vrijwillige verbetering te doen zal de hoogte van de vergrijpboete worden gematigd en zal minder snel worden overgegaan tot strafrechtelijke vervolging. Daarnaast kunt u na de melding vrij over uw vermogen beschikken. Een vrijwillige verbetering kan worden gedaan totdat u weet (of redelijkerwijs kunt vermoeden) dat de Belastingdienst informatie heeft of zal krijgen over inkomen en vermogen dat u niet of niet volledig heeft aangegeven.

Voor de situatie dat u niet meer tijdig een melding vrijwillige verbetering kunt doen, doet u er nog steeds goed aan om vrijwillig openheid van zaken te geven. Het meewerken aan het onderzoek is een strafverminderende omstandigheid. Bij het bepalen van de keuze tussen het opleggen van een boete of strafrechtelijke vervolging en bij het bepalen van de hoogte van de boete of strafrechtelijke sanctie wordt hiermee rekening gehouden.

Heeft u behoefte aan advies wat te doen? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. U bent bij de advocaten van Vink Fiscale Advocatuur verzekerd van geheimhouding, waardoor u in alle vrijheid en vertrouwelijkheid met ons kunt overleggen. U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen via de contactpagina.