Menu

Juiste maatstaf voor opleggen vergrijpboete

De Belastingdienst kan aan een belastingplichtige een boete opleggen. In dit artikel vertelden wij u meer over fiscale boetes en het fiscale boeterecht. In de boeteprocedure gaat het om een juiste bewijsvoering, om het vaststellen van de mate van verwijtbaarheid en om straftoemeting. In dit artikel vertellen wij u meer over de juiste bewijsvoering op basis van recente jurisprudentie.

Casus Hoge Raad

In een zaak die onlangs voorlag bij de Hoge Raad was sprake van een besloten vennootschap die ten onrechte kosten van facturen had afgetrokken, waardoor in de aangifte Vennootschapsbelasting (VpB) een te laat bedrag aan winst was aangegeven. De Belastingdienst had een navorderingsaanslag VpB met vergrijpboete opgelegd.

De belastingplichtige was het niet eens met de opgelegde navorderingsaanslag en boete en is hiertegen in (hoger) beroep gekomen. Het Hof vond dat de navorderingsaanslag terecht was opgelegd. Het hof achtte het voorts aannemelijk dat er opzet in het spel was, zodat een vergrijpboete gerechtvaardigd is. De belastingplichtige kon zich niet vinden in de uitspraak van het hof en ging tegen de uitspraak in cassatie.

Hoewel in cassatie alleen was geklaagd over de navorderingsaanslag heeft de Hoge Raad zich in haar uitspraak van 8 april 2022 ambtshalve uitgelaten over de opgelegde vergrijpboete. De Hoge Raad kon zich niet vinden in de motivering van het hof dat aannemelijk was dat er opzet in het spel was. Onder verwijzing naar het Europese recht (EVRM) motiveert de Hoge Raad dat het bij het opleggen van een boete niet voldoende is om opzet aannemelijk te maken. De inspecteur moet bij het opleggen van de boete overtuigend aantonen dat van opzet sprake is. Doordat de Hoge Raad de zaak terug heeft verwezen naar het hof, is het nu aan het hof om (opnieuw) te beoordelen of (voor het opleggen van de vergrijpboete) sprake is geweest van opzet.

Belang praktijk

In ons artikel over fiscale boetes kon u al lezen dat het fiscale boeterecht zijn eigen regelgeving kent. Fiscaal recht is weliswaar bestuursrecht. Echter, voor vergrijpboetes geldt de regelgeving van het strafrecht. Volgens het Europese recht is bij een vergrijpboete namelijk sprake van ‘criminal charge’.

Heeft u te maken met een boete van de Belastingdienst? Vink Fiscale Advocatuur informeert u over uw rechtspositie en onze advocaten staan u bij in de boeteprocedure.