Menu

Wat betekent het Wetsvoorstel ‘Wet differentiatie overdrachtsbelasting’ voor u?

Op 15 september 2020 (Prinsjesdag 2020) is het Belastingplan 2021 gepubliceerd. Het wetsvoorstel ‘Wet differentiatie overdrachtsbelasting’ maakt onderdeel uit van dit Belastingplan. Als dit wetsvoorstel wordt aangenomen betalen huizenkopers van 18 tot 35 jaar geen overdrachtsbelasting meer. Beleggers gaan juist meer overdrachtsbelasting betalen: 8%. De verwachting is dat dit wetsvoorstel wordt aangenomen. In dit artikel informeren wij u over deze nieuwe wetgeving. 

Vrijstelling overdrachtsbelasting starters

Voor starters op de woningmarkt wordt met ingang van 1 januari 2021 een eenmalige vrijstelling van overdrachtsbelasting geïntroduceerd. De verkrijger moet aan alle volgende voorwaarden voldoen:

  • De verkrijger is meerderjarig en moet jonger dan vijfendertig jaar zijn;
  • De verkrijger verkrijgt een woning;
  • De verkrijger gaat deze woning anders dan tijdelijk als hoofdverblijf gebruiken en;
  • De verkrijger heeft de vrijstelling niet eerder gebruikt.

In dit artikel leggen wij uit wanneer sprake is van de verkrijging van een woning in de zin van de overdrachtsbelasting. Een andere voorwaarde is dat de verkrijger de woning zelf gaat bewonen (anders dan tijdelijk als hoofdverblijf gebruiken). In een schriftelijke verklaring – die onderdeel uit zal gaan maken van de aangifte overdrachtsbelasting – moet een verkrijger verklaren dat hij de woning zelf gaat bewonen. Ook moet hij verklaren dat hij de startersvrijstelling niet eerder heeft toegepast.

Wilt u weten hoe zo’n startersverklaring eruit zal zien? Wij bieden u vrijblijvend alvast ons Model ‘Verklaring Wet differentiatie overdrachtsbelasting’ aan.

Let op! Ten aanzien van een verkrijging van alleen de economisch eigendom van een woning kan geen beroep worden gedaan op de vrijstelling.

Overdrachtsbelasting voor doorstromers

Voor doorstromers op de woningmarkt blijft het verlaagde tarief van 2% gelden. Hierbij geldt eveneens dat zij een woning moeten verkrijgen, en de woning zelf moeten gaan bewonen (een woning anders dan tijdelijk als hoofdverblijf moeten gebruiken).

Let op! Ten aanzien van een verkrijging van alleen de economisch eigendom van een woning kan geen beroep worden gedaan op het verlaagde tarief.

Verhoging overdrachtsbelasting beleggers

Alle overige verkrijgingen worden vanaf 1 januari 2021 belast tegen een hoger algemeen tarief. In 2020 was dit tarief 6%, per 1 januari 2021 wordt dit tarief verhoogd naar 8%. Dit hogere tarief geldt voor:

  • Verkrijgingen van niet-woningen (denkt u aan: kantoorgebouwen, bedrijfsruimten, hotels, musea, ziekenhuizen en internaten) en;
  • Verkrijgingen van woningen die niet, of slechts tijdelijk, als hoofdverblijf gaan worden verbruikt (denkt u aan: vakantiewoningen, een woning die ouders kopen voor hun kind en verkrijgingen van woningen door rechtspersonen).

Wilt u weten wat uw fiscale positie is voor een transactie na 1 januari 2021? Ter voorbereiding kunt u alvast ons Model ‘Verklaring Wet differentiatie overdrachtsbelasting’ bekijken. Voor vragen of meer informatie kunt u vrijblijvend contact opnemen met Vink Fiscale Advocatuur.