Menu

Wat betekent het Wetsvoorstel ‘Wet differentiatie overdrachtsbelasting’ voor u?

Op 15 december 2020 is het wetsvoorstel ‘Wet differentiatie overdrachtsbelasting’ aangenomen . Kopers van een eigen woning in de leeftijdsklasse van 18 tot 35 jaar betalen vanaf 1 januari 2021 geen overdrachtsbelasting meer. Beleggers gaan juist meer overdrachtsbelasting betalen: 8%. In dit artikel informeren wij u over deze nieuwe wetgeving. 

Let op! Voor deze wet zal vanaf 1 april 2021 een woningwaarde grens gelden van € 400.000. Starters die een huis kopen van meer dan € 400.000 zullen dan, net als andere huizenkopers, 2% overdrachtsbelasting betalen over de gehele koopsom. Bij de aankoop van een woning van € 405.000 geldt vanaf 1 april 2021 dus geen vrijstelling en wordt de koper € 8.100 (2% van € 405.000) overdrachtsbelasting verschuldigd.

Let op! Deze blog is geschreven in 2020. De voornoemde woningwaarde grens wordt jaarlijks geïndexeerd. Deze blog wordt niet geactualiseerd.

Vrijstelling overdrachtsbelasting starters

Voor starters op de woningmarkt wordt met ingang van 1 januari 2021 een eenmalige vrijstelling van overdrachtsbelasting geïntroduceerd. Onder starters worden personen verstaan die aan alle volgende voorwaarden voldoen:

  • De verkrijger is meerderjarig en moet jonger dan vijfendertig jaar zijn;
  • De verkrijger verkrijgt een woning;
  • De verkrijger gaat deze woning anders dan tijdelijk als hoofdverblijf gebruiken en;
  • De verkrijger heeft de vrijstelling niet eerder gebruikt;
  • Vanaf 1 april 2021 moet bovendien sprake zijn van de verkrijging van een woning met een waarde onder € 400.000. Voor een duurdere woning geldt – over de gehele koopsom – het verlaagde tarief van 2% (en dus geen vrijstelling).

In dit artikel leggen wij uit wanneer sprake is van de verkrijging van een woning in de zin van de overdrachtsbelasting. In een schriftelijke verklaring – die onderdeel uit zal gaan maken van de aangifte overdrachtsbelasting – moet een verkrijger verklaren dat hij de woning zelf gaat bewonen (anders dan tijdelijk als hoofdverblijf gebruiken). Ook moet hij verklaren dat hij de startersvrijstelling niet eerder heeft toegepast.

Wilt u weten hoe de startersvrijstelling eruit ziet? De verklaring overdrachtsbelasting startersvrijstelling kunt u hier downloaden via de website van de Belastingdienst.

Let op! Ten aanzien van een verkrijging van alleen de economisch eigendom van een woning kan geen beroep worden gedaan op de vrijstelling.

Overdrachtsbelasting voor doorstromers

Voor verkrijgers ouder dan 35 jaar (of jonger dan 18 jaar) en/of verkrijgers die de vrijstelling al eerder hebben toegepast blijft het verlaagde tarief van 2% gelden. Het kabinet kwalificeert deze verkrijgers als doorstromers. Hierbij geldt eveneens dat zij een woning moeten verkrijgen, en de woning zelf moeten gaan bewonen (een woning anders dan tijdelijk als hoofdverblijf moeten gebruiken). In een schriftelijke verklaring – die onderdeel uit zal gaan maken van de aangifte overdrachtsbelasting – moet een verkrijger verklaren dat hij de woning zelf gaat bewonen (anders dan tijdelijk als hoofdverblijf gebruiken). Het verlaagde tarief van 2% geldt eveneens voor starters die na 1 april 2021 een woning verkrijgen met een waarde boven € 400.000.

Wilt u weten hoe de verklaring voor het verlaagde tarief eruit ziet? De verklaring overdrachtsbelasting laag tarief kunt u hier downloaden via de website van de Belastingdienst.

Let op! Ten aanzien van een verkrijging van (alleen) economisch eigendom van een woning kan geen beroep worden gedaan op het verlaagde tarief.

Verhoging overdrachtsbelasting beleggers

Alle overige verkrijgingen worden vanaf 1 januari 2021 belast tegen een hoger algemeen tarief. In 2020 was dit tarief 6%, per 1 januari 2021 wordt dit tarief verhoogd naar 8%. Dit hogere tarief geldt voor:

  • Verkrijgingen van niet-woningen (denkt u aan: kantoorgebouwen, bedrijfsruimten, hotels, musea, ziekenhuizen en internaten) en;
  • Verkrijgingen van woningen die niet, of slechts tijdelijk, als hoofdverblijf gaan worden verbruikt (denkt u aan: vakantiewoningen, een woning die ouders kopen voor hun kind en verkrijgingen van woningen door rechtspersonen).

Wilt u weten wat uw fiscale positie is voor een transactie na 1 januari 2021, of na 1 april 2021? Wij geven u graag fiscaal advies. Voor vragen of meer informatie kunt u vrijblijvend contact opnemen met Vink Fiscale Advocatuur.