Menu

Verlenging tijdelijke regeling UBO-register

Op 27 maart 2022 moesten organisaties hun UBO’s bij de Kamer van Koophandel (KVK) hebben geregistreerd. De registratie van UBO’s volgt uit Europese wet- en regelgeving en dient ter voorkoming van financieel-economische criminaliteit. In dit artikel vertellen wij u meer over de UBO registratie en de op dit moment geldende termijnen.

Termijnen

Registratie van de UBO’s zorgt voor transparantie van juridische entiteiten.

Entiteiten die na 27 september 2020 zijn opgericht moesten bij inschrijving in het Handelsregister van de KVK direct opgave doen van hun UBO’s. Voor juridische entiteiten die al vóór 27 september 2020 bestonden gold dat zij 18 maanden de tijd kregen om hun UBO’s in het UBO-register te registreren. Die termijn is op 27 maart 2022 verstreken.

De Minister van Financiën heeft begin april (2022) laten weten dat op het moment van het verstrijken van de deadline slechts ongeveer de helft van de registratieplichten opgave had gedaan van de UBO’s.  Op 27 maart 2022 had de KVK ruim driehonderd duizend opgaven daarvan nog niet beoordeeld. Daarnaast liet de Minister weten dat er in de dagen na 27 maart 2022 nog veel opgaven zijn binnengekomen.

Deze registraties moeten door de KVK nog verwerkt worden. Voor al deze registraties die wel zijn gedaan, maar nog niet zijn verwerkt geldt voor meldingsplichtige instellingen een tijdelijke regeling tot 1 januari 2023.

Meldingsplichtige instellingen

Meldingsplichtige instellingen moeten bij het aangaan van een nieuwe cliëntenrelatie het UBO-register raadplegen. Voor cliënten waarvan de opgave wel was gedaan maar nog niet was verwerkt kon deze controle niet uitgevoerd worden.

Een meldingsplichtige instelling mag tot 1 januari 2023 volstaan met de vaststelling dat de opgave is gedaan, met de uitleg van de cliënt welke UBO-gegevens en onderliggende documentatie daarbij zijn opgegeven. De meldingsplichtige instelling kan aan de hand van de bevestigingsmail van de KVK controleren of de opgave is gedaan. Op deze manier kan nieuwe dienstverlening door meldingsplichtige instellingen doorgang blijven vinden.

Zolang in het UBO-register geen UBO-gegevens staan geregistreerd hoeft geen terugmelding te worden gedaan. De Minister van Financiën heeft toegezegd de verwerkingstijden bij de KVK te blijven monitoren en over de termijnen in contact te blijven met meldingsplichtige instellingen en toezichthouders.

Handhaving

Het niet voldoen aan de registratieplicht in het UBO-register is een overtreding van de Handelsregisterwet en een delict onder de Wet op de economische delicten. Registratieplichten die nog geen opgave hebben ingediend zijn te laat. Op dit moment wordt de registratieplicht gehandhaafd. Heeft een met u verbonden entiteit nog niet aan de registatieplicht voldaan? Doe dit dan alsnog zo snel mogelijk!

Heeft u vragen over de registratie van UBO’s? U kunt vrijblijvend contact opnemen met Vink Fiscale Advocatuur.