Menu

Intensiever en beter toezicht op Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s)

Afgelopen maand heeft staatssecretaris Van Rij het adviesrapport ‘Toezicht op Algemeen Nut’ aangeboden aan de Tweede Kamer. In het adviesrapport staat dat het toezicht op ANBI’s moet worden verbeterd. In dit artikel informeren wij u verder.

Toezicht door de Belastingdienst

Begin dit jaar (2022) waren er ruim 45.000 organisaties als ANBI geregistreerd. Ruim 7.700 van deze ANBI’s hadden daarnaast de status van culturele ANBI. Het ANBI-team van de Belastingdienst houdt toezicht op deze ANBI’s.

De Belastingdienst toetst allereerst of een ANBI-aanvraag kan worden goedgekeurd. In dit artikel informeerden wij u over de vereisten om te kunnen kwalificeren als ANBI. Uit de cijfers in het adviesrapport ‘Toezicht op Algemeen Nut’ blijkt dat bij de Belastingdienst jaarlijks zo’n 2.000 aanvragen worden ingediend. Volgens de meest recente cijfers keurt de Belastingdienst ongeveer          85 % van de ingediende aanvragen goed.

Naast het toezicht bij de aanvraag dient het ANBI-team van de Belastingdienst de geregistreerde ANBI’s blijvend te controleren. Zo wordt er gecontroleerd of de organisatie zich daadwerkelijk voor          90 % inzet voor het algemeen nut. Daarnaast controleert de Belastingdienst bijvoorbeeld op tekortkomingen in het voldoen van de publicatieverplichtingen. In dit artikel informeerden wij u over de publicatieplicht voor ANBI’s.

Aanscherping op toezicht op nakoming overige verplichtingen

De publicatieplicht is slechts één van de verplichtingen waaraan de ANBI moet (blijven) voldoen. Uit het adviesrapport volgt dat toezicht op nakoming van de overige wettelijke verplichtingen beter kan.

In dit artikel lieten wij u weten dat de publicatieplicht voor (grotere) ANBI’s is uitgebreid met het standaardformulier. In het adviesrapport wordt een aanbeveling gedaan om het toezicht op ANBI’s te verbeteren. Geadviseerd wordt om het standaardformulier te vervangen door een online aangifteportaal waarop ANBI’s jaarlijks gegevens over het afgelopen jaar aanleveren, eerder aangeleverde gegevens controleren, en zo nodig actualiseren. Het portaal zou daarnaast ook geschikt moeten zijn voor het indienen van informatie voor de aanvraag van de ANBI-status.

Door digitalisatie van registratie en publicatie van en door ANBI’s moet het voor de Belastingdienst eenvoudiger worden om toezicht te houden op ANBI’s. Het ANBI-team verwacht dat door intensivering en beter toezicht meer oneigenlijk gebruik van ANBI’s en misbruik door ANBI’s kan worden opgespoord.

Wilt u meer informatie over de wettelijke verplichtingen die voor een ANBI gelden? U kunt vrijblijvend contact met Vink Fiscale Advocatuur opnemen.