Menu

Deadline: Publicatie financiële verantwoording ANBI

Een ANBI moet op haar website binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar de financiële verantwoording publiceren. Vaak lopen boekjaren van 1 januari tot en met 31 december. Dat betekent dat de financiële verantwoording van het boekjaar vóór 1 juli 2022 gepubliceerd moet worden. In dit artikel vertellen wij u meer over de publicatieplicht.

Publicatie financiële verantwoording

Binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar moet een ANBI in ieder geval de volgende gegevens openbaar maken:

  • De balans
  • De staat van baten en lasten en;
  • Een toelichting hierop

Aan de publicatieplicht kan worden voldaan door de jaarrekening (waarin bovenstaande onderdelen zijn opgenomen) te publiceren. Een ANBI kan er ook voor kiezen om niet de gehele jaarrekening te publiceren, maar slechts de benodigde gegevens.

Standaardformulier

In dit artikel lieten wij u weten dat grotere ANBI’s vanaf 1 januari 2021 gegevens moeten publiceren middels een ingevuld standaardformulier. In ons artikel kunt u lezen welke ANBI’s de Belastingdienst als grotere ANBI’s aanmerkt.

Grotere ANBI’s die hun boekjaar per 31 december 2021 hebben afgesloten, hebben derhalve tot uiterlijk 30 juni 2022 de tijd om de financiële verantwoording over 2021 te publiceren via een standaardformulier op hun website.

Heeft u vragen over de omvang van de publicatieplicht? Vink Fiscale Advocatuur is bekend met de gegevens die gepubliceerd moeten worden.

Publicatie overige gegevens

Voor de publicatie van de financiële verantwoording geldt de voornoemde deadline, maar in het algemeen moet een ANBI ook andere gegevens op haar website publiceren. Welke gegevens gepubliceerd moeten worden is vastgelegd in de Uitvoeringsregeling Algemene Wet inzake Rijksbelastingen. Het gaat onder andere om de publicatie van het beloningsbeleid, een omschrijving van de doelstelling en de namen van de bestuurders.

Wilt u meer weten over de publicatieplicht voor ANBI’s? Bent u bestuurder van een ANBI en benieuwd wat de publicatieplicht voor u inhoudt? Neem dan vrijblijvend contact met ons op om uw casus te bespreken.