Menu

Vanaf 1 januari 2025 weer handhaving op schijnconstructies (wet DBA)

Vrijdag 24 juni 2022 heeft het kabinet bekend gemaakt weer te gaan handhaven op de wet DBA. De wet DBA is in 2016 ingevoerd en moest tegengaan dat er onterecht werd geprofiteerd van voordelen die gepaard gaan met zelfstandigheid ten opzichte van een dienstverband. Sinds de invoering is handhaving van deze wet op pauze gezet. Het is de bedoeling dat deze handhavingsstop uiterlijk eindigt op 1 januari 2025. In dit artikel vertellen wij u meer over de wet DBA en het einde van de handhavingsstop.

Wet DBA

De wet DBA is de opvolger van de zogenoemde VAR-regeling: Verklaring arbeidsrelatie. De wet had de bedoeling duidelijkheid te scheppen over de vraag wanneer sprake is van een dienstbetrekking. Ook moest de wet het voor de Belastingdienst mogelijk maken beter te kunnen handhaven op zogenoemde schijnconstructies. Die situatie doet zich voor als werkgevers zelfstandigen werk laten doen dat eigenlijk door een werknemer zou moeten worden uitgevoerd. Werkgevers betalen in die situatie geen premies en verzekeringen (voor zelfstandigen).

Handhavingstop wet DBA

De wet DBA leverde veel onrust op onder zzp’ers en opdrachtgevers. Er bestond onduidelijkheid en onzekerheid over de juiste juridische vorm van (bestaande) arbeidsrelaties. Dit heeft ertoe geleid dat, sinds de invoering, sprake is van een zogenoemd handhavingsmoratorium. Sinds 2018 kon de Belastingdienst wel ingrijpen als sprake was van kwaadwilligheid maar dit bleek in de praktijk zelden te gebeuren.

Einde handhavingsstop wet DBA

Afgelopen vrijdag 24 juni 2022 is bekend geworden dat de kabinet de ambitie heeft om het handhavingsmoratorium per 1 januari 2025, of eerder indien mogelijk, op te heffen. Om te voorkomen dat er bij die opheffing nog (steeds) onduidelijkheid bestaat over de juiste juridische vorm van (bestaande) arbeidsrelaties werkt het kabinet aan een zorgvuldige opheffing. Het kabinet verwacht dat bedrijven, zzp’ers en werknemers door het opheffing van het handhavingsmoratorium meer vragen ‘aan de voorkant’ zullen stellen. Zo bestaat de mogelijkheid tot het aanvragen van vooroverleg, het laten beoordelen van modelovereenkomsten en het verzoeken om een beschikking verzekeringsplicht.

Anticipatie einde handhavingsstop

Op dit moment hebben bedrijven, zzp’ers en werknemers voldoende tijd om zich voor te bereiden. Hoewel in veel situaties duidelijk is hoe een arbeidsrelatie kwalificeert kan er een groep zijn die naar aanleiding van deze aankondiging tijd nodig hebben om na te gaan of zij aan de wet- en regelgeving voldoen.

Directeur-grootaandeelhouders (dga’s) die werkzaamheden voor hun vennootschap verrichten op basis van een managementovereenkomst doen er (ook) goed aan na te gaan of zij aan de wet- en regelgeving voldoen.

Wij geven u graag fiscaal advies over uw persoonlijke situatie. U kunt contact opnemen met Vink Fiscale advocatuur.