Menu

Fiscaal partnerschap Successiewet

In de belastingwetgeving kennen we het begrip fiscaal partner. Het partnerbegrip is echter niet in alle belastingwetgeving uniform. In dit artikel informeerden wij u over het partnerbegrip in de Inkomstenbelasting. Wij bespreken hier het algemene partnerbegrip en het partnerbegrip in de Successiewet 1956.

Algemeen partnerbegrip

In de Algemene wet rijksbelastingen (AWR) is een algemeen partnerbegrip opgenomen. Belastingplichtigen zijn elkaars fiscaal partner indien zij met elkaar gehuwd zijn. Onder het begrip ‘gehuwd’ dienen ook de belastingplichtigen te worden begrepen die samen een geregistreerd partnerschap hebben. Ook belastingplichtigen die niet met elkaar zijn gehuwd of niet elkaars geregistreerde partner zijn, maar wel een notarieel samenlevingscontract zijn aangegaan en op hetzelfde woonadres staan ingeschreven, worden als elkaars fiscaal partner aangemerkt.

Het partnerbegrip in de Successiewet 1956

In afwijking van het algemene partnerbegrip zoals bedoeld in de AWR worden twee ongehuwde personen voor de toepassing van de schenk- en erfbelasting slechts als partner aangemerkt indien zij:

  • Beide meerderjarig zijn;
  • Op hetzelfde woonadres staan ingeschreven;
  • Een notarieel samenlevingscontract zijn aangegaan waarin een wederzijdse zorgverplichting is opgenomen;
  • Geen bloedverwanten in de rechte lijn zijn.

De partners dienen voor de schenkbelasting reeds ten minste twee jaar voorafgaand aan de belaste schenking aan bovenstaande vereisten te voldoen. Voor de erfbelasting gaat het om een periode van zes maanden voorafgaand aan het overlijden dat aanleiding is tot heffing van erfbelasting.

Kwalificatie belastingplichtigen

Belastingplichtigen worden als elkaars fiscaal partner aangemerkt vanaf het moment dat zij daarvoor kwalificeren. Er behoeft geen verzoek bij de Belastingdienst te worden gedaan om als fiscaal partners te worden aangemerkt. U kunt slechts met één andere belastingplichtige tegelijk fiscaal partners zijn. Voorts is het niet mogelijk om met terugwerkende kracht voor het fiscaal partnerschap te kwalificeren.

Voordelen fiscaal partnerschap

Indien u voldoet aan de voorwaarden van het fiscaal partnerschap zoals bedoeld in de Successiewet, gelden ten aanzien van de schenk- en erfbelasting voor u verhoogde vrijstellingen. U betaalt over een schenking of vererving van uw fiscaal partner dan minder schenk- of erfbelasting.

Twijfelt u of u en uw partner elkaars fiscaal partner zijn? Gaat u stappen ondernemen waardoor u elkaars fiscaal partner wordt maar weet u niet wat de fiscale gevolgen daarvan (kunnen) zijn? Neem dan contact op met Vink Fiscale Advocatuur voor een persoonlijk advies.