Menu

Certificeringsstichtingen


Piggy Bank, Besparingen, Munten, Cash, Penny Bank

Vink Fiscale Advocatuur is gespecialiseerd in estate planning middels certificeringsstichtingen. Een meer bekende vorm van de certificeringsstichting is de STAK. De certificeringsstichting houdt voor een ander – de certificaathouder – vermogensbestandsdelen. Wij informeren u graag verder.

STAK en een certificeringstichting

Bij een STAK gaat het om het houden van aandelen. Bij een certificeringsstichting kan het ook om andere vermogensbestandsdelen gaan. U kunt dan denken aan onroerende zaken, roerende zaken en vorderingen. De stichting is de juridische eigenaar, maar houdt de betreffende vermogensbestandsdelen voor rekening en risico van de economisch gerechtigde. De economisch gerechtigde komt het economisch belang toe. Doorgaans wordt het economisch belang uitgedrukt in de vorm van certificaten, maar dat hoeft niet. Als wel certificaten worden uitgegeven, spreken we van certificaathouders. De juridische zeggenschap komt toe aan de stichting en wordt uitgeoefend door het bestuur van de stichting. De scheiding van de juridische zeggenschap en de economische gerechtigdheid gebruiken wij in onze estate planning.

Waarom certificeren? STAK en een certificeringstichting

De certificaathouders zijn de uiteindelijk gerechtigden van het vermogen. In het kader van estate planning kunnen certificaten direct aan kinderen worden uitgegeven zij zijn dan de economische belanghebbenden van de vermogensbestandsdelen die door de stichting worden gehouden. U geeft zo vermogen door aan uw kinderen terwijl u de juridische zeggenschap behoudt. Het is ook mogelijk om de certificaten door een andere certificeringsstichting, bijvoorbeeld een eigen stichting van de kinderen, te laten verwerven. De tussenkomst van een eigen stichting kan interessant zijn als de kinderen voornemens zijn om het economisch belang met hun eigen kinderen te delen, maar wel zelf de zeggenschap willen behouden. Door certificering kunnen kinderen en kleinkinderen vermogen opbouwen.

Estate planning door middel van een certificering dient zorgvuldig te worden uitgevoerd. Vink Fiscale Advocatuur beschikt over de kennis om u te adviseren over het structureren van uw vermogen en het fiscaal zorgvuldig overhevelen van uw vermogen naar de volgende generatie.

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Of wilt u in het algemeen eens verder nadenken over estate planning? U kunt contact opnemen met Vink Fiscale Advocatuur.