Menu

De werkkostenregeling voor de directeur-grootaandeelhouder (DGA)

Als directeur-grootaandeelhouder (DGA) merkt de Belastingdienst u aan als werknemer voor de loonheffing. De werkkostenregeling is daarom ook van toepassing voor de DGA. Via de werkkostenregeling kan een werkgever onbelaste vergoedingen verstrekken aan de werknemer. Maakt u als DGA al optimaal gebruik van de werkkostenregeling?  Vink Fiscale Advocatuur is op de hoogte van de fiscale voordelen die de werkkostenregeling met zich meebrengt en helpt u graag bij de optimalisatie van uw fiscale positie. 

Holdingstructuur: Welke vennootschap past de werkkostenregeling toe?

Indien sprake is van een holding met daaronder een werkmaatschappij zal de DGA vrijwel altijd in dienst zijn bij zijn persoonlijke holding. De DGA wordt dan door middel van een managementovereenkomst door de werkmaatschappij ingehuurd. De loonkosten worden door de werkmaatschappij aan de holding gefactureerd. In dit geval kan zowel de werkmaatschappij als de persoonlijke holding onder de werkkostenregeling een vergoeding aan de DGA betalen. De hoogte van de onbelaste vergoeding is afhankelijk van een aantal factoren.

Hoogte vergoeding DGA

In het algemeen mag een werkgever 1,7% over de eerste € 400.000 van de totale loonsom onbelast vergoeden. Voor het bedrag boven de grens geldt een percentage van 1,18 %. Bij een DGA en zijn persoonlijke holding moet de DGA op basis van de gebruikelijk loon regeling ten minste € 47.000 (2021) per jaar ontvangen. De vrije ruimte is dan (minimaal) € 782 in de persoonlijke holding. Een hoger loon effectueert vanzelfsprekend in een grotere vrije ruimte en het kan derhalve daadwerkelijk de moeite zijn om de vrije ruimte te benutten!

Let op! Door de coronacrisis is de vrije ruimte in 2020 en 2021 tijdelijk verhoogd van 1,7 % naar 3 % over de eerste € 400.000 van de totale loonsom. Over het bedrag van de loonsom boven € 400.000 is de vrije ruimte in 2020 1,2% en in 2021 1,18%.

Let op! Deze blog is gepubliceerd in 2020 en wordt niet meer geactualiseerd.

In de werkmaatschappij zullen mogelijk werknemers in dienst zijn. De vrije ruimte bedraagt hier eveneens 1,7% van de totale loonsom. Bij grotere ondernemingen kan de vrije ruimte daarom al snel oplopen. In beginsel dienen alle werknemers te profiteren van de werkkostenregeling. Het is niet de bedoeling om, in de situatie dat werknemers in dienst zijn, de gehele vrije ruimte aan de DGA te vergoeden. Dan volgen er correcties.

Let op dat bij de vaststelling van de vergoeding aan de DGA daarnaast sprake moet zijn van een gebruikelijke vergoeding. Een onbelaste vergoeding van € 2.400 per jaar per werknemer wordt door de Belastingdienst aangemerkt als gebruikelijk.

Bent u benieuwd of u uw vrije ruimte al optimaal benut? Wij geven u graag fiscaal advies over uw persoonlijke situatie. U kunt contact opnemen met Vink Fiscale advocatuur.