Menu

Schenken vanuit uw vennootschap

Wilt u een gift doen aan een goed doel, maar zit uw vermogen voornamelijk in uw vennootschap? Een gift kan (ook) aftrekbaar zijn in de vennootschapsbelasting.

Aftrekbaarheid van de winst (VpB)

In de vennootschapsbelasting wordt onderscheid gemaakt tussen giften met een zakelijk karakter en giften waarbij het zakelijke karakter ontbreekt. Het maakt voor uw vennootschap dus uit of een bepaalde gift op grond van artikel 8 van de Wet Vennootschapsbelasting als zakelijke kosten aftrekbaar is, of op grond van artikel 16 van de Wet Vennootschapsbelasting als aftrekbare gift aftrekbaar is.

Giften met een zakelijk karakter zijn op grond van artikel 8 lid 1 Wet Vennootschapsbelasting jo. artikel 3.8 Wet IB 2001 aftrekbaar van de (totaal)winst en wel voor het gehele bedrag van de gift.

Giften waarbij het zakelijke karakter ontbreekt kunnen op grond van artikel 16 Wet Vennootschapsbelasting buiten het totaalwinstbegrip om in mindering worden gebracht op de winst. Deze vorm van gift is gebonden aan een wettelijk maximum. Het doen van een aftrekbare gift vanuit de vennootschap kan voor een directeur-grootaandeelhouder interessant zijn als het vermogen in de vennootschap zit.

Aftrekbare giften (artikel 16 Wet Vennootschapsbelasting)

Als aftrekbare giften kwalificeren bevoordelingen uit vrijgevigheid en al dan niet verplichte bijdragen voor zover daardoor geen op geld waardeerbare aanspraken ontstaan. Meer specifiek moet het gaan om in een jaar gedane en met schriftelijke bescheiden gestaafde giften aan ANBI’s en steunstichtingen SBBI.

De aftrek bedraagt ten hoogste 50 % van de winst met een maximum van € 100.000. De giften zijn slechts aftrekbaar in het jaar waarin zij zijn gedaan. Goed koopmansgebruik is niet van toepassing op de giftenaftrek.

Vanuit de overheid is het doen van een gift vanuit de vennootschap aan een culturele ANBI (extra) bevorderd. Dit is een ANBI die voor minstens 90 % actief is op cultureel gebied en als ‘culturele ANBI’ is aangemerkt. De giftenaftrek wordt verhoogd met 50 % van het bedrag aan giften aan een culturele ANBI, tot een maximum van € 2.500. We noemen dit het multipliër-effect.

Let op: charitatieve behoeften aandeelhouder

Vaak houdt een gift vanuit de vennootschap verband met de charitatieve behoefte(n) van de aandeelhouder. Het risico op een winstuitdeling van de vennootschap aan de aandeelhouder kan dan om de hoek komen kijken.

Op 31 oktober 2016 heeft de staatssecretaris een besluit gepubliceerd (nr. BLKB2016/152) waarin goedgekeurd wordt dat een gift door een vennootschap – die is ingegeven door de persoonlijke charitatieve behoefte van de aandeelhouder maar overigens voldoet aan de voorwaarden van artikel 16 Wet Vennootschapsbelasting – niet als uitdeling wordt aangemerkt voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en dividendbelasting. De gift dient mag het maximum (50 % van de winst met een maximum van € 100.000) niet te boven te gaan. Ook als de gift wordt gedaan in verband met de charitatieve behoefte(n) van de aandeelhouder loopt u dus geen risico op een uitdeling
voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en dividendbelasting. Dat maakt de gift vanuit uw vennootschap een aantrekkelijk alternatief voor uw privé giften. Het doen van giften vanuit de vennootschap kan bijdragen aan de optimalisatie van uw fiscale positie.

Wilt u een gift doen aan een goed doel maar twijfelt u om deze vanuit uw vennootschap of vanuit privé te doen? De advocaten van Vink Fiscale Advocatuur hebben zowel de kennis van de Vennootschapsbelasting als de Inkomstenbelasting. Samen kijken wij in welke vorm een gift bijdraagt aan uw optimale fiscale positie. Voor fiscaal advies kunt u contact opnemen met Vink Fiscale Advocatuur.