Menu

Geven aan het goede doel: Een gift in natura

In dit artikel informeerden wij u over de mogelijkheid om te schenken vanuit uw vennootschap. En in dit artikel informeerden wij u over het doen van een eenmalig of periodiek gift vanuit privé. Naast het doen van een gift in geld kunt u (of kan uw vennootschap) er ook voor kiezen om een gift in natura te doen. Wij vertellen u hier graag over.

Let op! Deze blog is geschreven in 2021. Volgens recente ontwikkelingen (2022) zullen voor de aftrekbaarheid van een gift in natura strengere voorwaarden gaan gelden. De inhoud van deze blog wordt niet geactualiseerd.

Bij een gift in natura kunt u denken aan een schenking van een voorwerp. Heeft u bijvoorbeeld een reclamebureau of een vervoersbedrijf? Ook bij het schenken van uw producten (reclame of drukwerk) of het schenken van uw diensten (vervoersdiensten) kan sprake zijn van een gift in natura. Net als bij een gift in geld kan een gift in natura u of uw vennootschap fiscaal voordeel opleveren.

Een gift in natura vanuit privé

U kunt denken aan het schenken van een kunstvoorwerp aan een museumstichting. Hoe hoog de aftrekpost in uw aangifte Inkomstenbelasting is hangt af van de waarde van de gift in natura.

Een gift in natura kunt u ook periodiek wegschenken. In dit artikel informeerden wij u dat het doen van een periodieke gift in beginsel een hogere aftrekpost oplevert en derhalve meer fiscaal voordeel met zich meebrengt. U spreekt dan met het goede doel af dat u ieder jaar een deel van het voorwerp schenkt. Voor de vaststelling van de waarde van een gift in natura wordt gekeken naar de waarde daarvan in het economisch verkeer. Vaak is deze waarde gelijk aan de verkoopwaarde.

U kunt bijvoorbeeld 5 jaar lang ieder jaar 1/5de deel van een kunstvoorwerp schenken. Indien het kunstvoorwerp is getaxeerd op een waarde in het economisch verkeer van € 25.000 bedraagt de totale waarde van de gift in natura € 25.0000. De hoogte van de periodieke gift is ieder jaar hetzelfde, namelijk 1/5de deel van de waarde van het voorwerp (€ 5.000).

U kunt ook afspreken dat u ieder jaar, voor een periode van tenminste 5 jaar, een aantal voorwerpen of diensten schenkt. De omvang van de gift is dan elk jaar hetzelfde, maar de waarde kan elk jaar anders zijn.

U kunt bijvoorbeeld 5 jaar lang ieder jaar een uitje voor 10 vrijwilligers schenken. De omvang van de periodieke gift is dan ieder jaar hetzelfde (een uitje voor 10 vrijwilligers). Omdat de hoeveelheid van de gift vaststaat mag u jaarlijks de werkelijke kosten als periodieke gift in aftrek brengen. Dat kan in het ene jaar € 400 euro zijn, in het andere jaar € 500.

Een gift in natura vanuit uw vennootschap

Uw vennootschap kan ook een gift in natura doen. Als de waarde van de gift ten hoogste 50% van de winst bedraagt, met een maximum van € 100.000, is de gift in natura aftrekbaar in de aangifte Vennootschapsbelasting. Wij informeerden u over de aftrekbaarheid van giften in de Vennootschapsbelasting in dit artikel.

Let op! Bij een gift mag geen sprake zijn van een tegenprestatie. Als er wel sprake is van een tegenprestatie is mogelijk sprake van sponsoring. Giften en sponsoring worden verschillend behandeld in de Vennootschapsbelasting.

Vink Fiscale Advocatuur heeft voldoende inzicht in de wet- en regelgeving om u te adviseren over een fiscaal optimale manier van schenken. Wilt u een gift doen aan een goed doel en wilt u weten hoe u fiscaal optimaal kunt schenken? Samen met u kijken wij graag naar uw fiscale positie. U kunt contact opnemen met Vink Fiscale Advocatuur.