Menu

Wetsvoorstel Wet excessief lenen bij eigen vennootschap: De directeur-grootaandeelhouder (DGA) en bovenmatige leningen

Het wetsvoorstel Wet excessief lenen bij eigen vennootschap is op 18 juni 2020 gepubliceerd. De inwerkingtreding is een jaar uitgesteld tot 1 januari 2023 en op 1 oktober 2021 is bekend geworden dat de behandeling voorlopig wordt aangehouden. Van uitstel lijkt echter geen afstel te komen. Bent u DGA of adviseert u DGA’s? U doet er goed aan nu al voor te sorteren op deze geplande wetswijziging. In dit artikel vertellen wij meer over deze geplande wetswijziging.

Let op! Deze blog is geschreven in 2021. In 2022 is bekend geworden dat het grensbedrag van € 500.000 wordt aangepast. Meer hierover leest u in dit artikel.

Inhoud wetsvoorstel

Het doel van het wetsvoorstel is de ontmoediging van het ‘bovenmatig lenen’ van geld door de DGA uit de eigen vennootschap. Door geld vanuit de eigen vennootschap te lenen, in plaats van als dividend uit te keren, wordt de heffing van belasting uitgesteld. Het kabinet heeft aangegeven dat dit niet wenselijk is en is daarom tot het wetsvoorstel Wet excessief lenen gekomen. Als dit voorstel wordt aangenomen mag een DGA samen met zijn partner tot een bedrag van € 500.000 totaal onbelast lenen van de eigen vennootschap(pen). Er is dus slechts één gezamenlijke grens van € 500.000 voor de DGA en zijn partner.

Volgens het huidige wetsvoorstel zijn eigenwoningleningen die door de vennootschap zijn verstrekt aan de DGA en/of zijn partner uitgezonderd. Voor eigenwoningleningen die door de vennootschap worden verstrekt vanaf 1 januari 2023 geldt dat een recht van hypotheek op de eigen woning moet worden verstrekt aan de vennootschap. In de praktijk wordt zekerheid verleend door de nog steeds voorkomende positieve/negatieve hypotheekverklaring. Dit werkt niet onder het wetsvoorstel, het moet echt gaan om een recht van hypotheek.

Gevolgen DGA

Wanneer de grens van € 500.000 wordt overschreden zal het meerdere vanaf 31 december 2023 belast zijn tegen 26,9% (tarief 2021) Inkomstenbelasting. De DGA krijgt dan te maken met een regulier fictief voordeel. Het eerste toetsmoment is op dit moment vooralsnog bepaald op 31 december 2023. Dat betekent dat bij een DGA die op 31 december 2023 een rekening-courantschuld heeft van € 600.000 in 2023 een fictief regulier voordeel in aanmerking wordt genomen van € 100.000.

Bij de aankondiging van de aanhouding van dit wetsvoorstel, op 1 oktober 2021, heeft de staatssecretaris aangegeven dat het vermogen in box 2 moet worden bekeken in samenhang met het vermogen in box 1 en box 3. Wellicht is dit van invloed op de bepaling van het grensbedrag van € 500.000.

Fiscale planning DGA

Met het oog op het wetsvoorstel, maar ook in het algemeen, is het zaak de leenverhoudingen tussen de DGA en de vennootschap steeds te monitoren. Voor bedragen onder de grens van € 500.000 geldt namelijk reeds de oude jurisprudentie, en deze blijft ook gelden na invoering van de Wet excessief lenen. Dit betekent dat ook al voor bedragen onder de grens van € 500.000 sprake kan zijn van een regulier voordeel als de inspecteur van de Belastingdienst aannemelijk maakt dat de schuld kwalificeert als verkapt dividend.

Een DGA heeft nu nog voldoende tijd om te anticiperen op de voorgestelde wetswijzigingen. Afspraken over de aflossing van de verstrekte leningen kunnen worden opgenomen in een aflosschema tot 31 december 2023.

Wilt u weten wat u kunt doen in de aanloop naar de invoering van dit wetsvoorstel? Of bent u benieuwd wat de gevolgen van het wetsvoorstel zijn voor uw fiscale positie? Vink Fiscale Advocatuur helpt u graag verder. U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen via de contactpagina.