Menu

Verhoging 8%-tarief overdrachtsbelasting

In dit artikel informeerden wij u over de verschillende tarieven die gelden voor de Overdrachtsbelasting. Voor de verkrijging van niet-woningen en woningen die de verkrijger niet zelf gaat bewonen geldt op dit moment een tarief van 8%. In dit artikel informeren wij u over de geplande tariefverhoging.

Let op! Deze blog is geschreven in 2021. Het tarief van de Overdrachtsbelasting voor niet-woningen en vóór woningen die de verkrijger niet zelf gaat bewonen is per 1 januari 2023 verhoogd naar 10,4%. De inhoud van deze blog is achterhaald door ontwikkelingen in 2022 en 2023.

Tariefsverhoging

Om meer ruimte op de woningmarkt te creëren voor niet-beleggers is in het coalitieakkoord een tariefsverhoging voor de Overdrachtsbelasting opgenomen. Het tarief van de Overdrachtsbelasting voor niet-woningen én voor woningen die de verkrijger niet zelf gaat bewonen wordt per 1 januari 2023 verhoogd van 8% naar 9%.

Beleggers die voornemens zijn om één of meer onroerende zaken over te dragen kunnen op deze tariefsverhoging anticiperen door tijdig, dat wil zeggen voor 1 januari 2023, hun zaken te regelen.

Voor zover wij kunnen overzien zal het verlaagde tarief van 2% voor de particuliere verkrijger die de woning zelf gaat bewonen niet worden gewijzigd. De startersvrijstelling voor verkrijgers tot 35 jaar van een eigen woning tot € 400.000 lijkt vooralsnog ook niet gewijzigd te worden.

Welk percentage overdrachtsbelasting?

Wilt u weten met welk percentage overdrachtsbelasting u te maken krijgt? Wij geven u graag fiscaal advies. Voor vragen of meer informatie kunt u vrijblijvend contact opnemen met Vink Fiscale Advocatuur.