Menu

Prinsjesdag 2021: Wat is er al bekend?

Elke derde dinsdag in september is het Prinsjesdag. Prinsjesdag valt dit jaar op 21 september 2021. Omdat Nederland op dit moment een demissionair kabinet heeft is de verwachting dat de wijzigingen in het Belastingplan beperkt zullen zijn. In dit artikel bespreken wij de verwachte fiscale wijzigingen voor belastingplichtigen in de Inkomstenbelasting.

Let op! Deze blog is gepubliceerd in 2021 en wordt niet meer geactualiseerd.

Tarief inkomstenbelasting omlaag en heffingskortingen omhoog

Het tarief voor belastbaar inkomen uit werk en woning is verdeeld over twee belastingschijven. Over inkomen uit werk en woning tot € 68.508 (2021) betaalt een belastingplichtige 37,10% belasting. Over inkomen uit werk en woning vanaf € 65.508 (2021) betaalt een belastingplichtige 49,50% belasting.

De verwachting is dat in het Belastingplan 2022 bekend wordt gemaakt dat het tarief van de eerste schijf daalt naar 37,07%. Dit leidt tot een kleine lastenverlichting in de Inkomstenbelasting.

Let op: voor belastingplichtigen die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt geldt in de eerste schijf tot € 65.508 (2021) een aangepast tarief van 19,20 %. De verwachting is dat dit tarief in 2022 eveneens daalt met 0,03 procentpunt naar 19,17%.

Naast een tariefdaling is de verwachting dat een aantal heffingskortingen worden aangepast. De algemene heffingskorting, de inkomensafhankelijke heffingskorting en de ouderenkorting worden verhoogd. Heffingskortingen zijn kortingen op de Inkomstenbelasting. Een verhoging van heffingskortingen leidt derhalve tot een (aanvullende) lastenverlichting in de Inkomstenbelasting.

Gerichte vrijstelling voor thuiswerkkosten

In dit artikel lieten wij u weten dat een werkgever voor het thuiswerken onbelast de kosten voor een internetaansluiting mag vergoeden. De verwachting is dat in het Belastingplan 2022 bekend zal worden gemaakt dat de werkgever meer kosten onbelast mag vergoeden onder de werkkostenregeling. De kosten voor thuiswerken zullen door deze verwachte wetswijziging fiscaal vriendelijk(er) worden behandeld. Wilt u weten wat deze wetswijziging straks voor u kan betekenen? Vink Fiscale Advocatuur beschikt over de kennis om u hierover te adviseren.

Wijziging eigenwoningregeling

Vermoedelijk wordt de eigenwoningregeling gewijzigd voor de situatie dat fiscale partners gezamenlijk een eigen woning aankopen. Ook wordt de eigenwoningregeling gewijzigd voor de situatie dat een van de partners komt te overlijden. Onduidelijk is nog wat de beoogde wijzigingen zullen inhouden.

Verduidelijking box 3

In dit artikel informeerde wij u over de box 3 heffing en in dit artikel lieten wij u weten dat deze huidige box 3 heffing in de jurisprudentie is aangemerkt als discriminerend. De wetgever lijkt steeds meer te neigen naar een belastingheffing over daadwerkelijk rendement. Dat lijkt niet eenvoudig en daarom laat een wijziging van de box 3 heffing op zich wachten.

Toch voelt de wetgever, gezien de ontwikkelingen in de jurisprudentie, wel de noodzaak om de achtergrond van de huidige box 3 heffing te verduidelijken. De verwachting is namelijk dat op Prinsjesdag meer duidelijkheid komt over de precieze berekeningen achter de huidige box 3 heffing en de in dat verband vastgestelde (gemiddelde) rendementen en rendementsklassen in box 3.

Bent u nu al benieuwd of actie kunt ondernemen om uw fiscale positie voor box 3 vermogen te verbeteren? U kunt vrijblijvend contact met ons op nemen om uw fiscale positie te bespreken.

Belastingplan 2022

Wilt u weten welke kansen het Belastingplan 2022 voor u meebrengt? Of wenst u in het algemeen eens uw fiscale positie te bespreken? U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen via het contactformulier.