Menu

De onbelaste vergoeding voor de internetaansluiting in tijden van COVID-19

Via de werkkostenregeling (WKR) kan een werkgever onbelaste vergoedingen aan werknemers geven. De werkgever mag ook zaken vergoeden waar een werknemer privévoordeel van kan hebben. Gedacht kan worden aan gereedschap, tablets of bijvoorbeeld sportabonnementen. Ook mag een werkgever voor het thuiswerken onbelast de kosten voor een internetaansluiting vergoeden. Dat kan interessant en fiscaal voordelig zijn – zeker in tijden van COVID – nu veel werknemers vanuit huis werken en daadwerkelijk hun internetaansluiting nodig hebben en gebruiken om te werken.

Gerichte vrijstelling werkkostenregeling

Als een werkgever het nodig vindt dat zijn werknemer voor het thuiswerken een internetaansluiting heeft, mag hij deze onbelast vergoeden. Een vergoeding voor internetaansluiting valt onder de gerichte vrijstelling en gaat dus niet ten koste van de vrije ruimte van de werkkostenregeling.

Tot voor kort was het zo dat de werkgever alleen een onbelaste vergoeding voor de internetaansluiting kon vergoeden als de werkgever de volledige kosten van de internetaansluiting van de werknemer betaalde. Als de werknemer zelf nog een deel van de kosten betaalde was sprake van een eigen bijdrage waardoor de gerichte vrijstelling niet van toepassing was. De vergoeding van de werkgever aan de werknemer viel dan in de vrije ruimte.

Mogelijkheid: Vergoeding deel van de kosten

Op dit standpunt is de Belastingdienst afgelopen maand teruggekomen. Ook als een werkgever niet de volledige kosten van de internetaansluiting vergoedt kan sprake zijn van een gerichte vrijstelling. Door deze goedkeuring is het bijvoorbeeld mogelijk dat een werknemer een vergoedingsbedrag per thuiswerkdag ontvangt, of een vergoeding tot een maximaal bedrag per maand ontvangt.

Uiteraard moet er aan de andere voorwaarden van de gerichte vrijstelling worden voldaan. Het internetabonnement moet volgens de Belastingdienst nog steeds voldoen aan de voorwaarden voor noodzakelijke voorzieningen. De voorziening (in dit geval de internetaansluiting) moet naar het redelijke oordeel van de werkgever noodzakelijk zijn voor een behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking. Let op! Veel werknemers zullen thuis een 3-in-1-pakket hebben waarbij internet, televisie en vaste telefonie zijn opgenomen. Voor de werknemer zal het internet veelal noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van zijn werkzaamheden, wat niet zal gelden voor het gebruik van televisie en vaste telefonie. Een vast vergoedingsbedrag per thuiswerkdag kan dan uitkomst bieden!

Wilt u meer weten over de werkkostenregeling en het fiscaal vriendelijk(er) behandelen van kosten voor de thuiswerkplek? Wij beschikken over de kennis om uw fiscale positie te optimaliseren. Neem voor fiscaal advies contact op met Vink Fiscale Advocatuur via het contactformulier.