Menu

Wetsvoorstel Wet excessief lenen bij eigen vennootschap: Bovenmatige leningen aan (klein)kinderen

Het wetsvoorstel Wet excessief lenen bij eigen vennootschap is op 18 juni 2020 gepubliceerd. In dit artikel vertelden wij u meer over de gevolgen van bovenmatige leningen aan de directeur-grootaandeelhouder (DGA) in het kader van dit wetsvoorstel. Het wetsvoorstel speelt ook een rol indien de vennootschap geld heeft uitgeleend aan met de DGA verbonden personen. In dit artikel informeren wij u hier verder over.

Let op! Deze blog is geschreven in 2021. In 2022 is bekend geworden dat het grensbedrag van € 500.000 wordt aangepast. Meer hierover leest u in dit artikel.

Reikwijdte wetsvoorstel Wet Excessief lenen bij eigen vennootschap

Op basis van het wetsvoorstel mag een DGA samen met zijn partner tot een bedrag van € 500.000 onbelast lenen van de eigen vennootschap(pen). Wanneer de grens van € 500.000 wordt overschreden zal het meerdere vanaf 31 december 2023 belast zijn tegen 26,9% (tarief 2021) Inkomstenbelasting. Dat betekent dat bij een DGA die op 31 december 2023 een rekening-courantschuld heeft van € 600.000 in 2023 een fictief regulier voordeel in aanmerking wordt genomen van € 100.000. Volgens het huidige wetsvoorstel zijn eigenwoningleningen die door de vennootschap zijn verstrekt aan de DGA en/of zijn partner uitgezonderd.

De grens van € 500.000 geldt ook voor alle met de DGA en/of zijn partner verbonden personen. Een met de DGA verbonden persoon die leent van de vennootschap van de DGA mag (buiten een eigenwoninglening) ook een maximum van € 500.000 lenen. Indien deze verbonden persoon meer leent wordt het surplus toegerekend aan de DGA. Het surplus is vanaf 31 december 2023 eveneens belast tegen 26,9% (tarief 2021) Inkomstenbelasting.

Verbonden persoon DGA

Een verbonden persoon is iedere bloed- en aanverwant in rechte lijn van de DGA of zijn partner. U kunt hierbij denken aan grootouders, ouders, kinderen, kleinkinderen en hun partners. Volgens het wetsvoorstel hebben de verbonden personen niet samen één grensbedrag van € 500.000. Het grensbedrag van € 500.000 geldt per verbonden persoon en hun partner. In de nota naar aanleiding van het verslag inzake het wetsvoorstel is verduidelijkt dat bij een DGA met vier kinderen de DGA en de kinderen allemaal een eigen grensbedrag van € 500.000 hebben.

Fiscale planning DGA

Met het oog op het wetsvoorstel doet u er goed aan niet alleen de leenverhoudingen tussen de DGA en de vennootschap, maar ook de leenverhoudingen tussen de verbonden persoon en de vennootschap van de DGA, steeds te monitoren en waar nodig te anticiperen. Zolang de bloed- of aanverwant zelf geen aanmerkelijk belang heeft is het bovenmatige deel van de schuld belast bij de DGA.

Heeft u als DGA zelf (ook) een grote rekening-courantschuld bij uw vennootschap(pen) en vindt u het lastig om nu al te anticiperen? Is het uitkeren van dividend voor u niet de oplossing omdat u tegen een dividendklem (door een beroep op de NOW) aanloopt? Vink Fiscale Advocatuur kijkt samen met u naar uw gehele fiscale positie en de positie van uw vennootschap. U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen via de contactpagina.