Menu

Aanpassing grensbedrag wetsvoorstel Wet excessief lenen bij eigen vennootschap

In dit artikel informeerden wij u over de gevolgen van bovenmatige leningen aan de directeur-grootaandeelhouder (DGA) in het kader van het wetsvoorstel Wet excessief lenen bij de eigen vennootschap. In het coalitieakkoord is opgenomen dat het grensbedrag voor dit wetsvoorstel wordt verhoogd. In dit artikel informeren wij u verder.

Verhoging grensbedrag

Het wetsvoorstel regelt dat een DGA samen met zijn partner tot een bedrag van € 500.000 onbelast mag lenen van de eigen vennootschap(pen). Het meerdere zal vanaf 31 december 2023 als uitdeling belast zijn tegen 26,9% (tarief 2021) Inkomstenbelasting. In dit artikel lieten wij u weten dat het grensbedrag niet alleen ziet op de leenverhouding tussen de DGA en de vennootschap, maar ook op de leenverhouding tussen de verbonden persoon en de vennootschap van de DGA. U kunt hierbij denken aan grootouders, ouders, kinderen, kleinkinderen en hun partners. Deze verbonden personen hebben een eigen grensbedrag van € 500.000.

In het coalitieakkoord is opgenomen dat het grensbedrag wordt verhoogd van € 500.000 naar  € 700.000. Over de ingangsdatum van het wetsvoorstel meldt het coalitieakkoord niets. Vermoedelijk blijft de geplande ingangsdatum ongewijzigd en zal bij een DGA die op 31 december 2023 een rekening-courantschuld heeft van meer dan € 700.000 voor het eerst een fictief regulier voordeel in aanmerking worden genomen.

Fiscale planning

Met het oog op het wetsvoorstel, maar ook in het algemeen, is het zaak de leenverhoudingen tussen de DGA en de vennootschap steeds te monitoren. Voor bedragen onder de grens van € 700.000 geldt namelijk nog steeds de oude jurisprudentie en deze blijft ook gelden na invoering van de Wet excessief lenen. Dit betekent dat ook voor bedragen onder de grens van € 700.000 sprake kan zijn van een regulier voordeel als de inspecteur van de Belastingdienst aannemelijk maakt dat de schuld kwalificeert als verkapt dividend.

Hoewel het grensbedrag wordt verhoogd blijft het zaak de leenverhoudingen tussen de DGA en de vennootschap, maar ook de leenverhoudingen tussen de verbonden persoon en de vennootschap van de DGA te monitoren. U heeft nog voldoende tijd om te anticiperen op het wetsvoorstel.

Vindt u het lastig om nu al te anticiperen? Of is het uitkeren van dividend voor u niet de oplossing omdat u tegen een dividendklem aanloopt? Vink Fiscale Advocatuur kijkt samen met u naar uw gehele fiscale positie en de positie van uw vennootschap. U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen via de contactpagina.