Menu

De Pandora Papers: een nieuwe opsporingsronde door de Belastingdienst?

Vijf jaar geleden (2016) kwam er voor het eerst een grote hoeveelheid bestanden naar buiten, inmiddels bekend als de Panama Papers. Destijds waren de bestanden afkomstig van het Panamese trustkantoor Mossack Fonseca en stond in de bestanden informatie over internationale belastingontwijkingsstructuren en -routes van bedrijven en vermogende particulieren.

Afgelopen week werd bekend dat er weer een grote hoeveelheid bestanden met fiscale gegevens is gelekt, ditmaal bekend als de Pandora Papers. In dit artikel informeren wij u over mogelijke fiscale consequenties.

Gegevens in Pandora Papers

De Pandora Papers zijn 11,9 miljoen bestanden van veertien trustkantoren. Een deel van de trustkantoren is gevestigd op de Britse Maagdeneilanden, in Panama en in Singapore. De bestanden zouden gegevens bevatten over uiteindelijk gerechtigden (UBO’s) van offshore lichamen.

Een UBO is volgens de Nederlandse wetgeving (Handelsregisterwet en Wwft) de ‘natuurlijke persoon die de uiteindelijke eigenaar is van of zeggenschap heeft over een vennootschap of andere entiteit’. De bekendheid van de UBO geeft belastingheffende autoriteiten handvatten om te bepalen wie, en voor welk belang, (indirect) belastingplichtig is bij een offshore-structuur. Op basis van de gegevens in de Pandora Papers kunnen belastingheffende autoriteiten controleren of de gehouden belangen daadwerkelijk (juist) zijn aangegeven in het betreffende land en of de mogelijk verschuldigde belasting is afgedragen.

Mogelijke fiscale consequenties

Of en in hoeverre er daadwerkelijk fiscale consequenties zullen volgen naar aanleiding van de Pandora Papers is nog niet duidelijk. Naar verwachting zal de Nederlandse Belastingdienst kennis nemen van de bestanden en onderzoeken of er belangen worden gehouden door Nederlandse belastingplichtigen. Het kan zijn dat deze Nederlandse belastingplichtigen de belangen al juist hebben aangegeven in hun aangiften. De Belastingdienst kan dit controleren en hier eventueel aanvullende vragen over stellen in een vragenbrief. Mocht een belang in zijn geheel niet zijn aangegeven dan zal de Belastingdienst vermoedelijk verder onderzoek doen.

Of de Belastingdienst uiteindelijk de verkregen gegevens mag gebruiken is afhankelijk van de wijze waarop de gegevens zijn verkregen en vervolgens zijn gebruikt. In dit artikel vertelden wij u meer over het uitsluiten van onrechtmatig verkregen bewijs. Een van de mogelijkheden is dat de Belastingdienst een navorderingsaanslag met (bestuurlijke) boete oplegt. Alleen rechtmatig verkregen bewijs mag worden gebruikt bij het opleggen van een (navorderings-) aanslag en boete. Daarnaast kan de Belastingdienst in bepaalde gevallen ook over gaan tot strafrechtelijke afdoening. In dit artikel informeerden wij u verder over de mogelijkheid van strafrechtelijke afhandeling.

Wat kunt u (alvast) doen?

De Pandora Papers zijn voor u wellicht aanleiding om na te gaan of u (of uw belastingadviseur) ter zake een juiste opgave heeft gedaan van uw bezittingen. Mocht u hierover twijfelen of hier geen opgave van hebben gedaan neemt u dan vrijblijvend contact op met Vink Fiscale Advocatuur. Bij begeleiding door één van de fiscaal advocaten van Vink Fiscale Advocatuur bent u verzekerd van een gedegen en efficiënte aanpak.

Ook voor de situatie dat u een vragenbrief heeft ontvangen met betrekking tot een offshore-structuur is het verstandig contact op te nemen met een fiscaal advocaat. De advocaat heeft de kennis om de vragenbrief te beantwoorden en u te begeleiden bij een (eventueel) verdere procedure. Daarnaast hebben advocaten een geheimhoudingsplicht en een wettelijk verschoningsrecht, waardoor u in alle vrijheid en vertrouwelijkheid met ons kunt overleggen. U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen en uw fiscale vragen voorleggen.