Menu

Schenkingsvrijstelling eigen woning per 1 januari 2023 verlaagd tot € 27.231

In dit artikel informeerden wij u over de afschaffing van de verruimde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning per 1 januari 2024. Hoewel de vrijstelling pas in 2024 helemaal wordt afgeschaft is vandaag bekend geworden dat de vrijstelling per 1 januari 2023 al fors zal worden verlaagd. In dit artikel informeren wij u verder.

Verzoek Tweede Kamer

Begin dit jaar heeft de Tweede Kamer het kabinet verzocht om de jubelton al per 1 januari 2023 af te schaffen. Op die manier zou er door de regering eerder en voor een groter bedrag kunnen worden geïnvesteerd in volkshuisvesting.

Het kabinet is tot de conclusie gekomen dat een eerdere afschaffing niet mogelijk is vanwege de benodigde aanpassingen op korte termijn. Een forse verlaging acht het kabinet wel mogelijk.

Verlaging tot € 27.231

Omdat voor ouders al de mogelijkheid bestaat om hun kind eenmalig een bedrag van € 27.231 (2021) te schenken heeft het kabinet ervoor gekozen de verruimde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning per 1 januari 2023 tot dit bedrag te verlagen. Volgens het kabinet is door deze verlaging sprake van eenvoud in de uitvoering.

Anticipatie verlaging

Wordt dit jaar (2022) een schenking van maximaal € 106.671  gedaan en wordt het geld voor een eigen woning gebruikt? Dan is – als aan alle voorwaarden wordt voldaan – geen schenkbelasting verschuldigd.

Vanaf jaar (2023) is over het bedrag boven de vrijstelling (€ 27.231) schenkbelasting verschuldigd. Voor een schenking aan een kind geldt een tarief van 10 % (tot € 130.424), maar voor een schenking aan verdere afstammelingen en overige personen loopt dit tarief op tot resp. 18 % en 30 %. In die situatie kan door dit jaar nog een schenking voor de eigen woning te doen tot ruim € 23.000 schenkbelasting worden bespaard.

U heeft vast al ideeën over of u nog een schenking uit uw vermogen wilt doen. Wij kijken graag met u naar uw positie om te beoordelen of het fiscaal voordelig is om nog dit jaar gebruik te maken van de verruimde schenkingsvrijstelling.

Desgewenst maken wij voor u een schenkingsplan om schenkbelasting te besparen. Wij weten hoe u tijdens uw leven uw vermogen veilig kunt nalaten aan de volgende generatie. Vink Fiscale Advocatuur staat voor u klaar om uw (familie)vermogen fiscaal gunstig vorm te geven, te beheren en te beschermen. Wij zijn gespecialiseerd in estate planning. U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen via de contactpagina.