Menu

Fiscaal voordeel voor de DGA: Uw kinderen in dienst van uw vennootschap

In dit artikel informeerden wij u over de fiscale voordelen die de werkkostenregeling voor de DGA met zich mee kan brengen. Er zijn meer fiscale voordelen. Bent u directeur-grootaandeelhouder (DGA) en heeft u (studerende) kinderen? In dit artikel vertellen wij u meer over de mogelijkheden om uw kinderen vanuit uw vennootschap van loon of een (belastingvrije) studietoelage te voorzien.

Kinderen met een (fictieve) dienstbetrekking

Heeft u een onderneming waarin uw kinderen werkzaam kunnen zijn? Een kind dat meewerkt in de onderneming van zijn ouder(s) kan in echte dienstbetrekking zijn. Het meewerkende kind werkt dan onder dezelfde arbeidsvoorwaarden als andere werknemers en ontvangt salaris. Uw kind geniet maandelijks een inkomen, afhankelijk van het aantal uur dat hij of zij werkzaam is in uw onderneming. Het salaris dat u aan uw kind betaalt kwalificeert voor de vennootschap als personeelskosten en deze kosten zijn derhalve aftrekbaar van de winst.

In beginsel draagt u als werkgever belastingen en premies af en betaalt u de werkgeversheffing ZVW. Uw kind is verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Indien meer sprake is van een ouder-kindrelatie dan van een werkgever-werknemers relatie is uw kind niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Dit is afhankelijk van de afspraken die zijn gemaakt tussen uw kind en de vennootschap. Daarnaast speelt de feitelijke gang van zaken een rol. Bent u benieuwd hoe de arbeidsverhouding in uw situatie uitwerkt? Vink Fiscale Advocatuur adviseert u graag verder.

Kinderen en een (belastingvrije) studietoelage

De vennootschap van de DGA kan de kinderen een studietoelage toekennen. De studietoelage is bij de kinderen belast als inkomsten uit dienstbetrekking van een ander. Omdat er recht bestaat op heffings- en arbeidskorting hoeven de kinderen pas bij een jaarinkomen van meer dan ca. € 6.500 (per persoon) belasting te betalen. Wilt u uw kinderen financieel ondersteunen tijdens hun studie en hebben zij zelf geen of nagenoeg geen andere inkomsten? Bij een studietoelage van ca. € 500 per maand kan sprake zijn van een belastingvrije vergoeding uit de vennootschap aan de kinderen.

Om van een studietoelage te kunnen spreken moet de vennootschap wel een (algemeen) studiereglement vastleggen waaruit volgt dat een beroep kan worden gedaan op een financiële ondersteuning voor studiedoeleinden ten behoeve van kinderen van werknemers van de vennootschap. In dit reglement moet worden vastgelegd wie onder welke voorwaarden in aanmerking komt voor de financiële ondersteuning. De regeling moet in beginsel openstaan voor alle werknemers van de vennootschap, niet uitsluitend voor de DGA. Daarnaast moet worden vastgelegd wat de omvang van de aanspraak is.

Ook in de loonadministratie moet aan formele vereisten worden voldaan. De studietoelage moet worden uitbetaald als loon en worden verloond in de loonadministratie. Voor de vennootschap zijn deze loonkosten aftrekbaar van de winst.

Grensbedragen

Overweegt u om uw kinderen vanuit uw vennootschap een loon en/of een studietoelage toe te kennen, dan is het zaak om de grensbedragen voor de kinderbijslag in de gaten te houden. Voor 16- en 17 jarige kinderen kunnen de bedragen die zij bijverdienen namelijk van invloed zijn op de hoogte van de kinderbijslag. Per kwartaal mag er niet meer dan € 1.296 (2021) netto worden bijverdiend. In de zomervakantie mag daarnaast nog eens € 1.330 worden bijverdiend (2021).

Bent u benieuwd of u de fiscale voordelen voor een DGA al optimaal benut? Wij geven u graag fiscaal advies over uw persoonlijke situatie. U kunt contact opnemen met Vink Fiscale advocatuur.