Menu

DGA’s opgelet: vergoedingen uit de werkkostenregeling (WKR) en coronasteun

In dit artikel informeerden wij u over de toepasbaarheid van de werkkostenregeling voor de DGA. De werkkostenregeling kan (ook) voor de DGA fiscale voordelen met zich meebrengen. DGA’s met een bv-structuur die coronasteun via de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) hebben ontvangen moeten er echter op bedacht zijn dat een onbelaste vergoeding vanuit de WKR kan leiden tot intrekking van de NOW-steun. In dit artikel informeren wij u over de rol van het bonusverbod binnen de WKR.

Bonusverbod NOW

Vanaf de invoering van de NOW-2 regeling geldt het bonusverbod voor de NOW-regeling. Een bedrijf dat een voorschot van € 100.000 of een definitieve subsidie van € 125.000 (per tranche) ontvangt, mag geen bonussen aan directie en bestuur uitkeren, mag geen dividend aan aandeelhouders uitkeren en mag geen eigen aandelen inkopen. Vanaf de NOW-4 regeling geldt voor zowel het voorschot als de definitieve subsidie een drempelbedrag van € 125.000. Voor de bedragen is aangesloten bij de bedragen die ook gelden voor de verplichte accountantsverklaring.

Bij de NOW-regeling op werkmaatschappij niveau, ook wel bekend als de 6a-regeling, gelden de drempelbedragen niet en geldt een zogenoemd algeheel bonusverbod.

Als blijkt dat in strijd is gehandeld met het bonusverbod kan de NOW-steun worden ingetrokken. Dit geldt ook als in strijd is gehandeld met het bonusverbod na verloop van de subsidieperiode.

Bonus vanuit de WKR

In ons artikel over de werkkostenregeling voor de DGA lieten wij u weten dat – door de coronacrisis – de vrije ruimte van de WKR in 2021 tijdelijk is verhoogd van 1,7% naar 3% over de eerste € 400.000 van de totale loonsom. Boven de loonsom van € 400.000 geldt een percentage voor de vrije ruimte van 1,18%. Een DGA wordt door de Belastingdienst aangemerkt als werknemer voor de loonheffing. De werkkostenregeling is daarom ook van toepassing voor de DGA en kan fiscaal voordeel opleveren.

Een al dan niet onbelaste vergoeding vanuit de WKR aan de DGA kan er echter voor zorgen dat sprake is van strijdigheid met het bonusverbod. Het is goed denkbaar dat een vergoeding die onder de werkkostenregeling wordt betaald aan de DGA als uitkering van een bonus wordt gezien voor de NOW-regeling.

In de toelichting bij de NOW-regeling is namelijk opgenomen dat een DGA slechts zijn basisvergoeding of zijn gebruikelijk-loonregeling mag ontvangen als sprake is van het verbod om bonussen uit te keren.

Er zullen DGA’s zijn die al jaren een maandelijkse onkostenvergoeding vanuit de WKR ontvangen. Het is op dit moment niet zeker of deze vergoeding dan tot de basisvergoeding van de DGA behoort, of dat strijdigheid met het bonusverbod ontstaat. Het ligt voor de hand dat de DGA aannemelijk moeten maken dat de maandelijkse onkostenvergoeding tot zijn basisvergoeding behoort.

In het algemeen geldt dat voorzichtigheid is geboden bij het vaststellen WKR-vergoedingen aan een DGA van een BV-structuur die coronasteun heeft ontvangen.

Bent u benieuwd of u uw vrije ruimte dit jaar optimaal kunt benutten? Wij geven u graag fiscaal advies over uw persoonlijke situatie. U kunt contact opnemen met Vink Fiscale Advocatuur.