Menu

Let op: De percentages invorderings- en belastingrente stijgen weer

Om de gevolgen van de coronacrisis te verlichten heeft de Belastingdienst de percentages voor de invorderings- en belastingrente tijdelijk verlaagd. Inmiddels is het einde van de verlaagde percentages voor de invorderings- en belastingrente in zicht. In dit artikel informeren wij u over de verschuldigdheid van deze rentes en de terugkeer van de percentages naar het oude niveau.

Verschuldigdheid invorderingsrente

Een belastingplichtige (of belastingplichtig lichaam) is invorderingsrente verschuldigd als een belastingaanslag niet op tijd wordt betaald. Deze situatie doet zich voor als na de uiterste betaaldatum nog een bedrag aan belastingen open staat. Ook voor de situatie dat uitstel van betaling is verleend voor het voldoen van een belastingschuld is invorderingsrente verschuldigd. De periode waarover deze rente verschuldigd is loopt van de dag na de uiterste betaaldatum op de aanslag tot de dag waarop het geld op de rekening van de Belastingdienst is bijgeschreven.

In het kader van de corona crisis heeft de Belastingdienst de invorderingsrente vanaf 23 maart 2020 tot en met 31 december 2021 verlaagd van 4% naar 0,01%.

Verschuldigdheid belastingrente

Een belastingplichtige (of belastingplichtig lichaam) is belastingrente verschuldigd als een belastingaanslag (door toedoen van de belastingplichtige of het belastingplichtige lichaam) niet op tijd door de Belastingdienst kan worden vastgesteld.

In het kader van de corona crisis heeft de Belastingdienst de belastingrente voor de Vennootschapsbelasting (8%) en de belastingrente voor andere belastingen (4%) vanaf 23 maart 2020 tot en met 31 december 2021 verlaagd naar 0,01%.

Wat verandert er?

De percentages gaan gedeeltelijk en geleidelijk terug naar het oude niveau.

Let op! Deze blog is gepubliceerd in 2021 en wordt niet geactualiseerd. Eventuele recente aanpassingen van percentages worden in deze blog niet verwerkt.

De verlaging van invorderingsrente duurt tot en met 31 december 2021. Vanaf 1 januari 2022 gaat het percentage geleidelijk terug naar het oude niveau, totdat het percentage op 1 januari 2024 terug is op het percentage van 4%:

  • Vanaf 1 januari 2022 geldt een percentage van 1%;
  • Vanaf 1 juli 2022 geldt een percentage van 2%;
  • Vanaf 1 januari 2023 geldt een percentage van 3% en;
  • Vanaf 1 januari 2024 geldt het (oude) percentage van 4%.

Vanaf 1 oktober 2020 is het percentage van de belastingrente al teruggegaan van 0,01% naar 4%. Per 1 januari 2022 gaat het percentage belastingrente voor de Vennootschapsbelasting terug naar het oude percentage van 8%.

De verschuldigdheid van belastingrente is te voorkomen door op tijd een voorlopige aanslag aan te vragen (en te betalen).

Vink Fiscale Advocatuur kijkt samen met u naar uw fiscale positie en/of de positie van uw vennootschap. U kunt contact met ons opnemen via de contactpagina.